Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts wijkt weer af van vooropgestelde tijdlijn inzake het laatste Belgische dolfinarium. Na vier jaar beleid voeren is er nog steeds geen uitspraak en geen wet die het houden van dolfijnen in Vlaanderen verbiedt.

Ben Weyts, sinds 2014 minister voor Dierenwelzijn, buigt zich als sinds 2019 over de dolfinariumkwestie. ‘Onderzoek en overleg m.b.t. de uitdoving van het houden van dolfijnen in gevangenschap’ staat dan ook als operationele doelstelling opgesteld in het beleidsplan Dierenwelzijn van deze ambtstermijn (2019-2023).

Bite Back voert al sinds 2013 actie voor een dolfinariumvrij België. Maandelijks, nu tweemaandelijks, protesteren we aan het dolfinarium in Brugge. In het kader van onze campagne Dolfijnen Vrij, strijden we voor een in de wet verankerd verbod op het houden van dolfijnen in Vlaanderen. In Brussel en Wallonië bestaat dit verbod al, in Vlaanderen nog niet. Het Boudewijn Seapark Dolfinarium is de laatste uitwas en de laatste plek waar er dolfijnen in gevangenschap gehouden worden op Belgisch grondgebied.

Waarom we tegen dolfinaria zijn, lees je in het rapport Dolfijnen Vrij. In deze blogpost krijg je een opsomming van de belangrijkste argumenten contra dolfinaria. Sinds minister Weyts een eventuele halt aan dolfinaria besloot te onderzoeken, volgde Bite Back zijn vorderingen nauw op. ‘Weyts, houd woord’ werd onze campagneslogan, daar de minister verklaarde persoonlijk gewonnen te zijn voor een uitdoofbeleid. We stelden parlementaire vragen via Vooruit-parlementslid Ludwig Vandenhove, schreven een open brief en hadden een afspraak met kabinetsmedewerkers Dierenwelzijn in november 2022. Die afspraak kwam er naar aanleiding van onze petitie: we haalden meer dan 11.000 handtekeningen op voor een Vlaams verbod op het houden van dolfijnen in gevangenschap. 

“De stand van zaken is dat ik ermee bezig ben”

 

Ben Weyts kondigde in maart in de commissie Dierenwelzijn aan dat hij voor het parlementair zomerreces (van eind juli tot eind september) eindelijk een beslissing zou nemen over de toekomst van het Vlaamse dolfinarium. Een uitdoofbeleid lag op tafel, maar ook andere pistes werden onderzocht. De beslissing zou gemaakt worden op basis van een rapport, opgemaakt door Brits dolfijndeskundige Isabella Cleg, in samenwerking met het Boudewijn Seapark. 

“De onderzoeker (…) is bioloog van opleiding en (…) is onder meer nauw betrokken bij de oprichting van een opvanginitiatief in Griekse wateren. Zij is dus een goede bron, tweeërlei, denk ik. Het is op grond daarvan dat ik momenteel gesprekken voer om tegemoet te komen aan onze ambities ter zake.”In juni kwam hij echter terug op die vooropgezette tijdlijn. Naar aanleiding van de dood van Ori, een zevenjarige dolfijn die stierf in het Boudewijnpark, polste Meyrem Almaci van Groen in de commissievergadering naar het mogelijke uitdoofbeleid voor het dolfinarium. Waarom duurt het zo lang eer er conclusies getrokken worden uit het onderzoek en er dus een beslissing valt? Minister Weyts kwam terug op zijn woorden, daar hij ‘een kwalitatieve oplossing belangrijker acht dan een vooropgestelde tijdlijn’. Hij garandeert niet langer dat er een oplossing uit de bus zou komen voor het zomerreces.

Sofie Joosen van N-VA vult aan: “Als fractie zijn we al langer voorstander van een uitdoofscenario en we denken dat dat haalbaar is, mits er een haalbare tijdlijn is, want die dolfijnen zijn er en we kunnen die niet aan hun lot overlaten; er moet opvang voor voorzien worden. Het moet ook goed omkaderd zijn voor het dolfinarium zelf: zij moeten de nodige rechtszekerheid krijgen en ook een kans op een heroriëntatie. Ik denk dat dat ook belangrijk is.”

Lees hier het volledige verslag van de vergadering in de Commissie Dierenwelzijn.

In Indonesië, in het kader van The Dolphin Project, werden al met succes ex-gevangenschap-dolfijnen opgevangen en gerehabiliteerd naar het wild. Momenteel zijn dergelijke initiatieven in Europa enkel nog in opbouw. Bite Back verwacht dat er sneller gehandeld wordt en dat we zo snel mogelijk een Vlaams verbod krijgen op het houden van de stressgevoelige, intelligente dieren die dolfijnen zijn. Voor de zeven dieren die momenteel resideren in Boudewijn Seapark verwachten we een gedegen oplossing.Doe mee met de protestactie van Bite Back op 30 juli in Brugge, als drukmiddel voor het dolfinarium en als herdenking aan Ori. Breng een eerbetoon mee of boodschap. Zet je op ‘aanwezig’ op het Facebook event en deel het zonder mate.