Skip to content Skip to footer

Dolfijnen Vrij wil een einde aan dolfinaria. Ons doel is een wettelijk verbod op het fokken, importeren en exporteren van zeezoogdieren in Vlaanderen (in Brussel en Wallonië is er reeds zulke wetgeving). Daarnaast willen we een stop op het gebruik van zeezoogdieren in shows voor vermaak. Concreet betekent dit het uitfaseren van het laatste dolfinarium in België.

Verder richten we ons op bewustwording over gevangenschap van dieren voor vermaak in dolfinaria. We informeren, confronteren en bieden constructieve aanwijzingen voor een route naar een België zonder dolfinaria.

We trachten ons doel te bereiken door middel van een petitie gericht naar de Vlaamse Minister voor Dierenwelzijn en voeren maandelijks actie aan het dolfinarium Boudewijn Seapark in Brugge.

Lees meer op https://www.dolfijnenvrij.be/