Stop De Dierindustrie

Met Stop de Dierindustrie zetten we op verschillende fronten in om bv. slachthuizen en stallen tegen te houden. We informeren het publiek, zetten druk op bedrijven en politici en weten zo verandering voor de dieren te bewerkstelligen.

 

Bite Back gaat in tegen de bouw van nieuwe stallen.

We dienen bezwaar in tegen nieuwe bouwprojecten die dieren willen uitbuiten. Nieuwe dierfabrieken zijn een last voor de natuur, het milieu, omwonenden en vooral voor de dieren zelf.

Het leven in stallen is allesbehalve een pretje voor de dieren. Bite Back maakt het leed van de dieren duidelijk en zichtbaar.

Bite Back verzet zich tegen nieuwe stallen en voert actie waar nodig.

 

Bite Back voert confronterende actie voor de poorten van de slachthuizen zelf.

Zo geven we een belangrijk signaal af. Dat er wel mensen wakker liggen van het onnoemelijke onrecht dat dieren wordt aangedaan in slachthuizen. Dat we stil willen staan bij de miljoenen slachtoffers die ieder jaar weer nodeloos afgeslacht worden.

Bite Back wijst de consument op zijn verantwoordelijkheid en pleit voor een verantwoorde voeding waar geen wreedheid jegens dieren aan te pas komt: een 100% plantaardige, veganistische voeding.

Bite Back vraagt aan de samenleving om samen te evolueren naar het einde van de uitbuiting van de dieren. Laten we samen een einde maken aan dit nodeloze geweld tegen levende wezens.

 

Klik verder voor de onderdelen van deze campagne:

Laatste nieuws van deze campagne

Eenmalige donatie


Doe een (eenmalige) donatie en steun daarmee het werk van Bite Back. Wil je ons blijvend steunen, kan dat ook door vaste donateur of lid te worden.