Skip to content Skip to footer
Met publieksgerichte campagnes informeren we mensen op straat, in scholen, op festivals maar ook via sociale media, over de belangen en de rechten van dieren. We begeleiden hen om keuzes te maken die een verschil betekenen voor dieren. Dit kan gebeuren via sensibiliseringsacties, informatieve stands, demonstraties, undercoveronderzoeken en andere actievormen die respect voor dieren onder de aandacht brengen.

informeren

Met een gemotiveerde en dynamische groep vrijwilligers boeken we resultaten voor de dieren en ijveren we om de maatschappelijke positie van onderdrukte dieren te veranderen. Vrijwilligers die opkomen voor de afschaffing van diergebruik en plantaardige, diervriendelijke alternatieven aandragen. De Bite Back activisten stimuleren, activeren en geven zelf het goede voorbeeld dat leven zonder gebruik van weerloze dieren niet moeilijk of zwaar is.

Gemiddeld zijn er om de paar dagen wel ergens in België en Nederland op straat, in scholen, tijdens festivals en andere evenementen Bite Back acties en activiteiten om dierenrechten onder de aandacht te brengen. Dit resultaat kunnen we behalen omdat we met regionale groepen werken, en dus op vele fronten tegelijk acties kunnen voeren.

Maar ook achter de schermen zijn we druk bezig. Dagelijks beantwoorden we vele vragen van geïnteresseerden per mail en telefoon, helpen we studenten verder met eindwerken en onderzoeken en staan we mensen met raad en daad bij, bij hun overstap naar een diervriendelijkere levenswijze.

Wat doet Bite Back nog meer?

Naast onze lopende acties en campagnes komt Bite Back ook op andere vlakken op voor de dieren. Door te werken achter de schermen bijvoorbeeld, zo zetelt Bite Back in de provinciale adviesraad voor dierenwelzijn in Belgisch Limburg.

Omdat we adoptie van dieren stimuleren en aandacht willen creëren voor de cruciale rol van permanente opvangcentra voor niet langer gewenste dieren, heeft Bite Back verschillende dieren financieel geadopteerd: varken Engel bij stichting Melief, koe Bambi bij Stichting De Leemweg, os J ér ´me bij Animaux en P éril en we steunen de waardevolle haantjes en runderweide bij Forrest & Friends.

Bite Back werkt daarnaast ook samen met andere organisaties of ondersteunt deze. Ook over de landsgrenzen heen. Bite Back is partner in de internationale campagne Empty The Tanks (voor zeezoogdieren in gevangenschap), de Mars voor de Sluiting van Slachthuizen en de Werelddag voor het Einde van de Visserij. We ondersteunen ook al jaren financieel de International Animal Rights Conference in Luxemburg.

Bite Back neemt dagelijks nationaal en internationaal stelling in tegen het gebruiken, misbruiken en doden van dieren, tegen dieronvriendelijke initiatieven, tradities en beleid. Dit doen we bijvoorbeeld door onze achterban op sociale media te informeren en te mobiliseren. Vooral het grootschalig, maatschappelijk geaccepteerd gebruik van dieren krijgt onze aandacht. Niet dat we individuele dierenmishandeling niet belangrijk vinden, maar we hebben noch een inspectiedienst, noch politionele bevoegdheid om op te treden. Wel proberen we bezorgde burgers te helpen zich te richten tot de bevoegde diensten, zoals politiediensten, de dienst Dierenwelzijn, of de dierenbescherming als tussenstap.

Daarnaast promoten we actief en op alle mogelijke wijzen een veganistische levenswijze, amusement zonder dieren en adoptie van dieren.