Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

1. Een konijn is een herbivoor. Ze eten dus enkel plantaardig voedsel zoals grassen, bladeren, knollen, hooi en boombast.

2. Konijnen hebben twee paar tanden die continu groeien, ze moeten voortdurend knagen om deze af te slijten.

3. De konijnenvleesindustrie in België bestaat uit 15 bedrijven, waar tesamen jaarlijks 700.000 konijnen gekweekt worden.

4. Konijnen hebben een uitstekend gezicht- en gehoorvermogen, maar slechts matige reukzin.

5. Er zijn heel veel verschillende soorten en rassen konijnen, variëren van wilde konijnen tot huiskonijnen.

6. Konijnen communiceren gevaar door met hun achterpoten te stampen. Wanneer ze bang of gewond zijn gillen ze.

7. In de industrie zitten konijnen in een parkhuisvesting met minimaal 20 konijnen samen in een groep.

8. Konijnen hebben ruimte nodig. Ze graven en verstoppen zich graag.

9. Een huiskonijn kan tot 10   12 jaar oud worden. Konijnen in de vleesindustrie worden geslacht als ze nog maar 11 weken jong zijn.    

Konijnen zijn intelligente en sociale dieren met hun eigen gevoelswereld. Eet ze niet op!