Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vorig jaar vroegen we de inspectieverslagen van Dierenwelzijn van slachthuis Sus Campiniae in Oevel op onder de wet openbaarheid van bestuur. We namen meer dan 60 verslagen door. Ze waren een gruwel om door te komen. 

 

Varkens meermaals geklopt

In het grootste deel van de verslagen zagen we dat varkens veel te vaak geklopt werden met de klophamer. De klophamer wordt gebruikt om varkens te voorzien van een duidelijke stempel; om te zien van welk lot ze komen. Maar in praktijk wordt deze klophamer ook vaak als instrument gebruikt om de dieren voort te drijven, ook al mag dat niet, en ze te mishandelen. Volgens de regels mag een varken maximum 2 klophamerstempels hebben. In heel wat verslagen zien we dat ze heel wat vaker ermee geslagen worden. De dieren staan vol krassen, slagletsels en punten waarop de nummers nog zichtbaar zijn. 

 

Enorme abcessen

Varkens met enorme abcessen en liesbreuken zijn ook geen uitzondering. Sommige abcessen waren zo enorm dat de dieren er nauwelijks nog mee konden lopen, regelmatig waren ze meer dan 20 cm groot. Wonden die etterden en diverse varkens met necroseplekken, dat zijn stukken huid die aan het afsterven zijn. Staartnecrosen, doorligewonden en navelbreuken met necrose, … het komt allemaal voor bij dieren die aangevoerd worden in het slachthuis.

 

Zieke varkens naar het slachthuis

Ook kreupele varkens staan in de inspectieverslagen. Dieren met een dikke poot waar ze nauwelijks op kunnen steunen. Zelfs open wonden aan hun poten. In de ergste gevallen waren de varkens te mager vanwege een aandoening en hadden ze doorligwonden. Maar ook transporten waarvan een aantal varkens reeds op de wagen bezweken zijn komen voor.

Transport naar het slachthuis

Transporten rond de 200 varkens zijn het meest gangbaar. Op heel wat van die transporten zijn teveel varkens geladen, waardoor de dieren te fel op elkaar zitten. Sommige dieren op de transporten waren er zo erg aan toe dat ze op de wagen zelf geëlektrocuteerd en gekeeld werden. De varkens worden ook opgejaagd door de vervoerders om zo snel mogelijk van de wagen af te gaan, met verwondingen tot gevolg. 

De wachtruimte in het slachthuis werd ook overbezet, waardoor de dieren te weinig ruimte hebben. Ze krijgen hier dan niet de kans om te gaan liggen, terwijl ze reeds vermoeid, angstig en gestresseerd zijn van de rit richting slachthuis. 

 

Beter Leven?

In enkele verslagen merkten we op dat het ging om varkens met het Beter Leven keurmerk. Een Nederlands keurmerk dat zogezegd zou zorgen voor meer dierenwelzijn bij dieren in de veehouderij. 

Wat varkensboeren, veetransportbedrijven en slachthuizen ons ook willen wijsmaken; er is geen diervriendelijke manier om dieren te slachten. Het is duidelijk dat er heel wat leed voorafgaat aan het slachtproces en dat ook dit proces zelf uiterst pijnlijk en stresserend is. 

 

Kom op voor de varkens!

We moeten weg van een systeem dat een dier puur als product ziet en niet als individu. We moeten naar een systeem dat plantaardige producten voorziet, een systeem dat in harmonie met de natuur en al haar inwoners kan bestaan. 

Strijd met ons mee voor een wereld zonder dierindustrie, voor een wereld zonder slachthuizen. Doe mee met ons protest op zaterdag 4 maart tegen het grootste varkensslachthuis van België! We blijven opkomen voor dierenrechten, de vrijheid van dieren en voor rechtvaardigheid!https://etaamb.openjustice.be/nl/koninklijk-besluit-van-01-juli-2014_n2014018239.html

https://beterleven.dierenbescherming.nl/

inspectierapporten waarin overtredingen werden begaan door slachthuis Sus Campiniae in Westerlo, en het transport naar, voor de periode van 01/01/2020 t.e.m. 30/05/2022 – opgevraagd onder wet openbaarheid van bestuur.