Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Op woensdag 15 februari was Bite Back aanwezig tijdens de commissievergadering Brussel en de Vlaamse Rand & Dierenwelzijn, omdat é én van de te behandelen onderwerpen het (uitdoofscenario van het) dolfinarium betrof. De vergadering vond plaats in het Vlaams parlement in Brussel, daar Dierenwelzijn een Vlaamse bevoegdheid is. Parlementslid Ludwig Vandenhove (Vooruit), die het afgelopen jaar al onze open brief aan de minister ondertekende, stelde een actuele vraag aan minister van Dierenwelzijn Ben Weyts.

In deze vraag peilde hij naar de vooruitgang betreffende de dolfinariumkwestie, en haalde hij de videoboodschap aan die Jane Goodall enkele weken aan Weyts zelf richtte.

Het was hoog tijd dat minister Weyts nog eens verantwoording moest afleggen in het parlement, daar hij de dolfijnen al sinds 2019 op het programma heeft staan. Toen verklaarde hij dat “hij gelooft in een uitdoofscenario” en zette hij “onderzoek en overleg m.b.t. de uitdoving van het houden van dolfijnen in gevangenschap” in zijn beleidsprogramma. Via parlementaire vragen kwamen we te weten dat de commissie Dierenwelzijn een onderzoek liet uitvoeren in het Boudewijn Seapark, en dat het wetenschappelijke luik daarvan uitgewerkt werd door een Britse bioloog.

Behalve dat onderzoek is er sinds 2019 heel weinig gecommuniceerd of vrijgegeven. De actuele vraag van Vandenhove aan Ben Weyts peilde dan ook naar de lange duur van die beslissingstermijn: Wanneer en welke beslissing zult u dan effectief nemen? Speelt de economische motivatie voor é én uitbating in Vlaanderen zo een belangrijke rol? Is dat eigenlijk nog een verdedigbare en proportionele afweging ten opzichte van het aspect dierenwelzijn? Temeer omdat het onderdeel is van het regeerprogramma.”

De minister verklaarde dat economische belangen niet meespelen bij het nemen van een beslissing over het al dan niet voortbestaan van het Boudewijn Seapark dolfinarium. Wel zou de raad Dierenwelzijn zich bezig houden met het lot van elke van de acht Brugse dolfijnen: “Die Britse biologe die de studie heeft uitgevoerd, heeft zich binnen haar opdracht – heel specifiek, zoals ook gevraagd – gefocust op het individuele welzijn van elk van de dolfijnen die momenteel in het Brugse dolfinarium worden gehouden.” (verslag commissievergadering)

Ik zal beslissen op grond van de studie die is opgeleverd. Momenteel werk ik aan een scenario dat net in functie staat van dat dierenwelzijn en waarbij dat rapport van doctor Clegg natuurlijk een belangrijk element is. Daarin zitten verschillende scenario’s die geschetst worden. Ik zal die ook vrijgeven zodra we met een beslissing en met een voorstel komen en zodra er een doorbraak is, maar momenteel ben ik die gesprekken nog aan het voeren.

Als antwoord op de tweede vraag, wanneer de beslissing zou vallen, antwoordde Weyts het volgende: “Ik hoop alleszins dat die knoop zeker voor het reces is doorgehakt.

Het duurde erg lang voor deze kwestie nog eens voorkwam in het parlement. Bite Back stuurde reeds tweemaal een parlementaire vraag aan het adres van de minister, die telkens vaag bleef over het onderzoek dat men uitvoerde en de datum waarop hij zijn beslissing bekend zou maken. Nu de datum er is, kunnen we gerichter druk zetten en onze campagneplanning op een tijdlijn enten.

Wij blijven actie voeren

Bite Back zal de komende maanden blijven druk zetten op het dolfinarium en de politiek. Wij willen een uitdoofbeleid met onmiddellijke ingang en een zo kort mogelijke uitdooftermijn, en een onmiddellijk verbod op het kweken met dolfijnen. Ook willen we dat het programma ‘Ontmoetingen met dolfijnen‘, waarin het Boudewijn Seapark een uitzondering krijgt op de dierentuinwet die contact tussen wild dier en mens verbiedt, stop wordt gezet.