Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Het houden van walvisachtigen is binnenkort verboden, maar het dolfinarium in Brugge krijgt een uitzondering tot minstens 2037 mits de bouw van een buitenbassin

Lees het besluit van Dierenwelzijn in artikel 21, onderaan p.10 in de Codex Dierenwelzijn of onderaan dit artikel.Op maandag 17 juli kwam de Raad voor Dierenwelzijn naar buiten met een nieuwe Codex, een ontwerp van decreet dat wetten voorstelt die van toepassing zijn op dieren in Vlaanderen. De Codex, een herschrijving van een wetboek uit 1980, heeft het nauwelijks over landbouwdieren, maar wel over huisdieren en over wilde dieren.

WEYTS’ WOORDEN BLIJKEN WAARDELOOS

Ook over dolfinaria in Vlaanderen viel er eindelijk een beslissing. Het was namelijk al in 2019 dat Ben Weyts, sinds 2014 minister van Dierenwelzijn, de kwestie in zijn beleidsplan opnam en verklaarde dat hij persoonlijk gewonnen was voor een halt aan dolfinaria en een uitdoofbeleid voor het Boudewijn Seapark, het laatste dolfinarium van ons land.
 (…) ik vind dat je soms moet kiezen voor dierenwelzijn, ook al heeft dat economische gevolgen. Zo hebben we in dit parlement met zijn allen ook de keuze gemaakt om komaf te maken met de kweek van nertsen. Ook dat heeft economische consequenties. Daar hebben we een duidelijke keuze gemaakt, door te zeggen dat dierenwelzijn in dezen boven economische belangen staat. Als het aan mij ligt, dan zou ik dezelfde keuze maken voor het in gevangenschap houden van dolfijnen, die we laten opdraven voor allerhande kunstjes.
Plenaire vergadering, 27 maart 2019Wat de Codex deze week voorschrijft, lijkt in niets op wat Weyts in 2019 vertelde in het parlement. Dierenwelzijn ziet correct in dat dolfijnen in gevangenschap een praktijk is van het verleden, want ze verbieden in art. 21 het houden van dolfijnen, evenals het kweken en invoeren van de dieren. Waarom theorie en praktijk dan niet gestroomlijnd worden, is onbegrijpelijk. Er wordt niet kordaat opgetreden tegen het Boudewijn Seapark; opnieuw gaan economische belangen wèl boven dierenwelzijn.

BUITENBASSIN

Boudewijn Seapark mag zes dolfijnen houden – ook al zitten er momenteel nog zeven – en haar werking voortzetten tot minstens 2037, als ze tegen 2027 een buitenbassin bouwen Dit is verwonderlijk, aangezien het dolfinarium in 2014 reeds exact dezelfde voorwaarde opgelegd kreeg, en hier niet aan voldeed. De bindende voorwaarden van de Dolfinariumcommisie klonken toen als volgt: “Een begeleidingscommissie zal er op toezien dat het dolfinarium de afspraken ter verbetering van het welzijn van de dolfijnen uitvoert zoals het vergroten van de zwemruimte en het voorzien van een buitenbassin.” Gedurende tien jaar deed Boudewijn Seapark geen aanvraag voor een vergunning voor dat buitenbad en gingen ze nauwelijks aan de slag om het welzijn van hun dieren te verbeteren. Ook in de nieuwe codex wordt er niet gearticuleerd wat de precieze gevolgen zijn wanneer ze – wèèr – niet aan de slag gaan met het buitenbad. Een buitenbad geeft de dieren meer bewegingsruimte, daglicht en frisse lucht; zaken die ze nooit eerder hadden. Het blijft echter een betonnen tank die op geen enkel vlak lijkt op de natuurlijke habitat van een tuimelaardolfijn. De enige goede bassins, zijn lege bassins.

ECONOMISCHE BELANGEN BOVEN DIERENWELZIJN

Ben Weyts kiest in deze nog maar eens niet voor dierenwelzijn, maar zorgt ervoor dat Boudewijn Seapark haar economische activiteiten – want dat zijn dolfijnenshows – rustig kan verderzetten, zelfs wanneer ze niks deden met de aanbevelingen van tien jaar geleden. Wie zal er op toezien dat er dit keer wel werk gemaakt wordt van een buitenbad? En wat zijn de sancties indien ze zich er opnieuw niet aan houden?

EEN OVERWINNING IN MINEUR

Bij Bite Back reageren we verbijsterd. We hebben gekregen wat we via onze petitie eisten: een verbod op het houden, imorteren en kweken van walvisachtigen. Reden tot feest is er echter niet; het Seapark, de laatste uitwas van de dolfijnenindustrie in ons land, mag blijven bestaan zonder gebonden te zijn aan een uitdoofbeleid.  Hoe kan je menen dierenwelzijn serieus te nemen en het Seapark op te volgen, wanneer het eerstvolgende evaluatiemoment voor het dolfinarium pas in 2037 is? Het voorstel van decreet geeft heel veel uitleg en wringt zich in bochten, net om te maskeren dat er in feite niks gebeurd is, maar dat de industrie en grote bedrijven wel opnieuw hun belangen behartigd zien.

WIJ BLIJVEN ACTIE VOEREN

Op zondag 30 juli staat er een actie (Facebook | Website) gepland om Ori te herdenken, de jonge dolfijn die in januari stierf in het Seapark. We nemen deze herdenkingsactie echter ook als gelegenheid om aan te tonen dat we blijven strijden voor de andere dolfijnen, de zeven dieren die in de Codex Dierenwelzijn net het vonnis hebben gekregen nog minstens 14 jaar in het dolfinarium toertjes te moeten zwemmen Binnenkort communiceren we hoe het vervolg van onze campagne Dolfijnen Vrij eruitziet en welke acties we organiseren. Blijf op de hoogte via onze website, sociale media, of schrijf je in op de nieuwsbrief.

ART.21 – Codex Dierenwelzijn 2023

Art. 21. Het houden van walvisachtigen in gevangenschap is verboden. In afwijking van het  eerste  lid, kunnen walvisachtigen in gevangenschap gehouden worden: 1° tijdelijk, door gespecialiseerde opvangcentra voor gekwetste en zieke in het wild levende walvisachtigen met het oog op hun rehabilitatie en vrijlating in de natuur; 2°  door  de  huidige  exploitant  van  het  enige  reeds  bestaande  dolfinarium,  voor zover de dieren gehouden worden op de locatie waar het dolfinarium is gevestigd op het moment van inwerkingtreding van dit artikel. Deze kan haar activiteiten op de bestaande locatie enkel verder zetten mits naleving van de bijkomende door de Vlaamse Regering tegen uiterlijk 1 juli 2024 vast te stellen  voorwaarden. De herlocalisatie in Vlaanderen is niet toegelaten. Tevens geldt er een kweekverbod en een invoerverbod behoudens het aantal individuen is gedaald tot 6. De afwijking, vermeld in het tweede lid, punt 2°, geldt tot op het moment dat de Vlaamse  Regering  op  advies  van  de  Vlaamse  Raad  voor  Dierenwelzijn vaststelt dat voor de betrokken dieren een alternatieve huisvesting mogelijk is met garanties op een sterk verbeterd dierenwelzijn. Dat advies volgt op een evaluatie van de afwijking die 10-jaarlijks plaatsvindt. De eerste evaluatie vindt plaats na afloop van de termijn van 10 jaar, te rekenen vanaf 1 januari 2027.