Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bite Back lanceert een petitie tegen de hoge subsidiëring van de vlees- en zuivelindustrie in Vlaanderen. Recent verscheen er nog een Europees onderzoek over de grote hoeveelheid subsidies die richting vee-industrie gaat. Ook in Vlaanderen gaat er heel wat belastinggeld naar deze verwoestende industrie. Bite Back roept daarom de Vlaamse overheid op om te stoppen met het subsidiëren van de vlees- en zuivelindustrie en de promotie van dierlijke producten. Deze miljoenen zouden beter geïnvesteerd worden in plantaardige en gezonde producten die geen dierenleed veroorzaken.

Miljoenen subsidies naar de vee-industrie

Opslorpen van subsidies

Volgens het Vlaamse subsidieregister, vloeit er veel geld naar de landbouw, veeteelt en visserij in Vlaanderen. De grootste spelers zijn Rendac, VLAM en Boeren op een kruispunt. 

Rendac krijgt dit jaar 8 miljoen euro subsidie. Rendac krijgt dit om krengen van dieren – dat zijn de levenloze lichamen van dieren die de dood vinden in een landbouwbedrijf – op te halen bij een bedrijf en te verwerken. We schreven eerder al over hoeveel dieren de dood vinden in Vlaamse landbouwbedrijven, vooraleer hun soortgenoten richting slachthuis gestuurd worden. 

Ook de VLAM krijgt meer dan 5 miljoen euro werkingsbudget. De VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing, is een EVA. Dat wil zeggen dat de Vlaamse overheid mede-aandeelhouder is van de VLAM, naast tal van beroepsverenigingen (denk aan de vereniging van bakkers, maar ook aan die van slachthuizen). VLAM krijgt dit geld als werkingsbudget, voor de promotiecampagnes krijgen ze geld van de Europese Unie en van de beroepsverenigingen zelf. 

Boeren op een Kruispunt krijgt 1,8 miljoen euro subsidie. Deze vzw werd recent opgericht als hulporganisatie voor alle Vlaamse boeren en tuinders. Ze moet de boeren begeleiden bij financiële, economische, psychologische, technische of sociale problemen. We juichen toe dat er geïnvesteerd wordt in psychische ondersteuning. Maar krijgen andere zelfstandigen ook dit soort begeleiding als er financiële, economische, psychologische, technische of sociale problemen ontstaan?

Petitie stop de dierindustrie
Petitie stop de dierindustrie

Nog meer belastinggeld naar vee-industrie

De drie bovenstaande instanties slorpen het leeuwendeel van de subsidies op. Maar daarnaast zijn er nog honderden andere bedrijven die kunnen rekenen op het geld van de Vlaamse belastingbetaler. Zo is er bijvoorbeeld CRV dat 900.000 euro krijgt. CRV is een bedrijf dat gericht is op het fokken van runderen om o.a. per dier méér kg melk of vlees op te brengen. Hetgeen regelrecht in strijd is met een beter welzijn van de dieren, zoals we uit eerder onderzoek kunnen opmaken. 

Op Vlaams niveau kunnen er heel wat verschillende subsidies aangevraagd worden door de veehouderij. Dat kan o.a. voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij, voor het produceren van vleeskalveren en voor het behoud van lokale rundveerassen. 

Daarnaast worden er regelmatig nog extra financiële middelen vrijgemaakt, wanneer de omstandigheden hier zogezegd om vragen. In 2021 had de varkenssector het moeilijk, ten gevolge van de lockdown tijdens de coronaperiode. De Vlaamse overheid zorgde er toen voor dat er nog eens 16 miljoen extra naar deze sector ging. 

Stop de subsidiëring van de vee-industrie!

Bite Back vindt dat de subsidies die naar een industrie gaan die niet goed is voor mens, dier en milieu, beter geïnvesteerd worden in een landbouw die plantaardig en duurzaam is. De vee-industrie zorgt voor dagelijks leed bij miljoenen dieren. De dieren worden gebruikt, misbruikt en gedood. Deze vreselijke industrie heeft bovendien een negatieve impact op de natuur, denk maar aan de stikstofcrisis en de uitstoot van methaan. Overigens worden mensen niet gezonder van het consumeren van zulke grote hoeveelheid dierlijke producten, maar wel van plantaardige producten. We willen dat het belastinggeld gebruikt wordt voor dingen die de wereld beter maken, niet slechter. We roepen de Vlaamse overheid dan ook op om te stoppen met het subsidiëren van de vlees- en zuivelindustrie en de promotie van dierlijke producten.

Relevante links:

Vlaams subsidieregister

Ministerieel besluit

VLAM

Boeren op een kruispunt

CRV

Uitgemolken

Diergebonden steun