Vlaams geld vloeit naar varkenssector

10-08-2022

Het lijkt dat de varkensindustrie evenveel kent van het gebruiken van varkens als van lobbywerk. Reeds in 2021 werd duidelijk dat er heel wat geld van de Vlaamse regering richting varkensindustrie ging.

 

16 miljoen euro

In oktober 2021 besloot de Vlaamse regering 16 miljoen euro vrij te maken voor de varkensboeren. De varkenssector heeft het lastig, door stijgende voedselprijzen en een dalende prijs van het varkensvlees, dus springt de regering bij. Het Algemeen Boerensyndicaat noemt deze bijdrage ‘peanuts’.

Het geld wordt gebruikt om toenemende kosten te compenseren. Varkenshouders worden ‘gestimuleerd’ om in te zetten op kwaliteitslabels rond dierenwelzijn en duurzaamheid. Minister Hilde Crevits besteedde samen met de VLAM extra aandacht aan promotie. Iedereen zit momenteel met stijgende energiefacturen en hogere voedingskosten en wil innoveren, maar blijkbaar moet je varkensboer zijn om een extra centje toegestopt te krijgen.

Vlaams geld vloeit naar varkenssector

En daar is pork.be 

In de loop van december vorig jaar vernemen we via verschillende nieuwsberichten dat er een nieuwe ‘brancheorganisatie’ voor de varkenssector is: pork.be. De organisatie werd opgericht door het ABS (Algemeen Boerensyndicaat), de Boerenbond, BFA (Belgian Feed Assiociation) en FEBEV (de Federatie van Belgisch Vlees). De voorzitter wordt Filip Fontaine, de directeur van het VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing. Het hoofd van een agentschap dat in handen is van de Vlaamse overheid wordt tevens voorzitter van een brancheorganisatie van varkensvlees. Met ons belastinggeld. Belangenvermenging, zei u?

Pork.be wil Belgisch varkensvlees in binnen- en buitenland promoten. Ze willen het strategisch aanpakken, want “daar heeft iedereen baat bij” – behalve de varkens. Ook hier trekt de Vlaamse overheid opnieuw geld uit voor de varkensindustrie, maar liefst 200.000 euro extra.

Steun alternatieven! 

In plaats van een zieke industrie te blijven subsidiëren én promoten, zou het geld beter geïnvesteerd worden in werkelijk duurzame alternatieven. De opkomst van plantaardige producten is duidelijk, het is een booming sector. De Vlaamse overheid zou er goed aan doen te investeren in een industrie die beter is voor mens, milieu en de dieren. Promoot een sector die reeds duurzaam werkt en steun varkensboeren die willen overschakelen naar plantaardige productie.

Stop de Dierindustrie!

Doe op zondag 4 september mee aan onze Mars Stop de Dierindustrie in Brussel. Voor een einde aan de uitbuiting van dieren, een einde aan deze verwoestende industrie.

Bronnen

https://www.tijd.be/ondernemen/voeding-drank/crevits-maakt-16-miljoen-euro-vrij-voor-vlaamse-varkensboeren/10337867.html

Brancheorganisatie PORK.be verenigt Belgische varkenssector


https://www.landbouwleven.be/12883/article/2022-01-26/brancheorganisatie-porkbe-krijgt-extra-steun-van-vlaamse-overheid
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/02/23/krokusakkoord-vlaamse-regering/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/10/11/varkenssector-crisis/
https://www.foodandmeat.be/2021/12/08/brancheorganisatie-pork-be-verenigt-belgische-varkenssector/

Eenmalige donatie


Help ons een einde maken aan de dierindustrie, steun ons in onze strijd voor de dieren: