Werelddierendag – voor alle dieren!

04-10-2023

Mooie Werelddierendag voor alle dieren!

Wij denken vandaag aan de dieren die nog te vaak vergeten worden, aan de dieren die gebruikt worden als entertainment, waar zonder scrupule op gejaagd wordt, die als proefdier moeten dienen  en de miljoenen dieren die misbruikt en gedood worden om op een bord te belanden .

Wij denken vandaag aan alle dieren en hopen dat hun soortgenoten ooit een mooie Werelddierendag kunnen vieren. Een dag waarop ze eindelijk als onze gelijken aanzien worden, niet meer als product behandeld worden, niet meer gebruikt en gedood worden.

Wij blijven strijden, tot alle dieren vrij zijn!

Help ons de dieren helpen!


Met jouw donatie kan Bite Back haar belangrijke werk voor de dieren verderzetten. Bite Back ontvangt geen subsidies en is volledig afhankelijk van jouw steun.