Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Op woensdag 4 oktober stond team Bite Back op de allereerste editie van Werelddierendag in Genk, een initiatief van collectief Beestig Genk. Die organisatie bundelt alle zaken, diensten en vzw’s in en rond Genk die iets met dieren te maken hebben. Wij kwamen de Genkenaren informeren over onze werking en voorzagen een kort vraagspel voor kinderen.De Bite Back info-stand stond vorige week Werelddierendag in Genk. Daar verkochten we boeken en merchandise en gingen we gesprekken aan met bezoekers. We werden geflankeerd door onze vriendinnen van Forrest & Friends en er was heerlijk vegan gebak, voorzien door Mau Kattencafé.

We namen voor de eerste keer onze nieuwe petitie mee die vraagt om een einde aan de subsidiestroom voor de dierindustrie. Hij werd gretig getekend en vormde een aanknopingspunt voor gesprekken met passanten.

 

 

Omdat het evenement op woensdagnamiddag plaatsvond – en omdat de toekomstige generatie van onverwaarloosbaar belang is – werd er extra aandacht geschonken aan de kinderen. Beestig Genk voorzag een stempelkaart voor elk kind en vroeg de aanwezige standhouders om een kleine opdracht of vraag te verzinnen die iets met dieren te maken had.

Om kinderen op een speelse, niet-shockerende manier iets bij te leren over de schrijnende omstandigheden in de dierindustrie, tekenden we rechthoeken van verschillende groottes op de grond in krijt. We gingen met hen in gesprek over kippen; of ze die misschien thuis hadden, of ze al eens van dichtbij een kip gezien – of zelfs geaaid – hadden. Of ze wisten hoe groot een kip was en wat kippen zoal graag doen ( – scharrelen, klimmen, stofbaden nemen…). Uiteindelijk vroegen we hen hoe veel ruimte een kip in een grote kippenstal kreeg; kinderen konden dan in/bij de rechthoek gaan staan die volgens hen voldeed. Wanneer ze – terecht – kozen voor het grootste vak, hadden we de kans om uit te leggen dat kippen echter heel weinig plaats krijgen in de eierindustrie, en dat ze daar niet kunnen leven zoals kippen in de tuin of kippen ‘in het wild’.

 

 

Wil je graag meer weten over kippen?

Hier vind je onze informatieve pagina over kippen. Hier vind je een interessant blogbericht over waarom vegans geen eieren eten en hier lees je meer over kippen in verschillende soorten systemen.

 

Wil je graag helpen bij de educatieve werking van Bite Back?

Iedereen die wil helpen bij het creëren van lespakketten, het contacteren van partners, het uitwerken van oefeningen… is meer dan welkom! Stuur een mailtje naar vrijwilligers@biteback.org als je meer info wilt krijgen over educatie bij Bite Back.

 

Bedankt!

Bedankt aan vrijwilligers Melissa en Will om mee te helpen bij het uitbaten en opruimen van de stand!

Bedankt aan Beestig Genk om ons uit te nodigen.

EN NU?

Vragen over helpen achter standen kan je richten aan vrijwilligers@biteback.org. Overige vragen mogen steeds naar info@biteback.org gestuurd worden.

Eind oktober vind je de Bite Back stand nog terug op Vegan A’Fairs (Brugge).Bite Back komt al 20 jaar met succes op voor de dieren. Als we willen blijven vechten voor dierenrechten, moeten er fondsen blijven binnenkomen. Je kan ons helpen met een losse donatie – elk bedrag telt. Ook kan je lid worden, waarbij je een maandelijks/jaarlijks bedrag doneert.