Kippen

Kippen in de vlees- en eierindustrie leven in trieste omstandigheden. In België leven er ongeveer 47,5 miljoen kippen in de industrie, waarvan 32 miljoen de zogenaamde vleeskippen. In Nederland maken meer dan 100 miljoen kippen maken deel uit van de dierenindustrie, met een ongeveer gelijke verdeling tussen leghennen en vleeskippen.

In België worden er jaarlijks zo’n 300 miljoen kippen geslacht, dat is bijna dubbel zoveel dan 30 jaar geleden. In Nederland gaat het over 620 miljoen kippen. (1) (2) (3) (4)

Natuurlijk gedrag

Communicatie & sociale interactie 

Kippen zouden de dag voor hun uitkomt al communiceren met het embryo. Wanneer het kuikentje uitkomt, wordt het vooral gerustgesteld door warmte, of dat nu van de moederkip komt of van een warme hand. Ook het gekakel van de kip werkt geruststellend. Het communiceren via geluiden is belangrijk voor zowel kuiken als moederkip. Kuikens blijven zo’n 12 weken bij hun moeder. Ter vergelijking: een vleeskip in de industrie wordt geslacht op 41 dagen oud, dat is nauwelijks 6 weken. 

De communicatie tussen kippen is complex en bestaat uit meer dan 24 verschillende soorten geluiden en nog meer gedragingen. Hun communicatiestijl verschilt naargelang de situatie en de andere aanwezige individuen. Sociale experimenten bij kippen wijzen uit dat de dieren interacties kunnen voorspellen op basis van hun indirecte ervaringen met anderen. (5) (6)

Via deze podcast leer je meer over de communicatie tussen kippen. 

Emoties

Kippen ervaren complexe positieve en negatieve emoties. Bovendien lijken ze enige mate van empathie aan de dag te leggen. Zo werd er tijdens een experiment lucht geblazen in de kooien van hennen. Zij vertoonden hier zelf geen fysiologische of gedragsveranderingen door. Wanneer dit echter bij hun kuikens gedaan werd, was er wel een duidelijke reactie bij de moederkippen. Er waren fysiologische en gedragsveranderingen te zien die wijzen op emotionele nood. Die reactie kwam er niet alleen door de communicatie van de kuikens, maar ook doordat de kippen wisten dat er lucht in de kooien geblazen werd. 

De vogels vinden het leuk om te spelen. Ze zijn bovendien intelligent, emotioneel en soms humeurig. Kippen kunnen zenuwachtig zijn, omdat ze iets positief of iets negatief verwachten, en afhankelijk daarvan ook verschillende gedragingen stellen. (7) (8) (9)

In de industrie

In een industriële kippenstal wordt uitsluitend voorzien in strooisel, voeding en drinkwater. Dieren hebben slechts een beperkte ruimte beschikbaar en kunnen daardoor maar zeer beperkt natuurlijk gedrag stellen.

Welzijnsproblemen

In de industrie krijgt men veel te maken met ziektes en andere problemen. Er is een hoge mortaliteit, zowel in de eerste levensweken als later. Ook veel ontwikkelingsstoornissen van hun beenderen komen vragen, net als infecties op hun botten. Daarnaast zijn er stoornissen van de spieren, huidaandoeningen, vocht in de buikholte, ademhalingsproblemen, stress, … Dit heeft vaak te maken met de omstandigheden waarin de dieren moeten leven en hoe ze gekweekt worden. De luchtkwaliteit in een stal is abominabel, de kwaliteit van het strooisel ondermaats, de temperatuur is niet constant, er is te veel licht, de bezettingsdichtheid is te groot, … (10) (11)

Regelgeving

Er zijn nochtans heel wat regels waar een pluimveehouder zich aan moet houden. Zo moet er voldoende en permanent (of op bepaalde tijdstippen) eten beschikbaar zijn. De ventilatie moet voorkomen dat de stal oververhit geraakt en dat het teveel aan vocht verwijderd wordt. Er mag bovendien niet te veel lawaai zijn en voldoende, maar niet te veel, licht. Een pluimveehouder is verplicht om gewonde, zieke of dode dieren te helpen of te verwijderen en moet hiervoor de stal 2 keer per dag controleren. 

De maximale bezettingsdichtheid van een stal is 33kg/m². Wanneer er echter aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt, mag dit oplopen tot 42kg/m². Het gemiddelde gewicht van een kip is 2,2 kg. Dat betekent dat er dus 15 tot zelfs 20 kippen op één vierkante meter mogen zitten! Een kip in de reguliere industrie wordt op 41 dagen geslacht. (10) (11)

Biologisch is niet beter

De voorwaarden voor een biologisch pluimveebedrijf zijn iets strenger. Eén derde van de stal moet bedekt zijn met strooisel en er moet buiten ook beschikbare ruimte zijn. In vaste stallen mogen er 10 dieren met maximum 21 kg/m² zitten en in mobiele stallen 16 dieren met 30 kg/m². De minimum slachttijd is 81 dagen. De dieren krijgen dus iéts meer ruimte en leven iéts langer.

Indien een kip ziek wordt, krijgt ze niet meteen medicatie. Er wordt eerst gewerkt met voedingssupplementen of homeopathie. Als er echt geen andere oplossing is, mag het dier klassieke geneesmiddelen krijgen. Dit mag slechts één keer gebeuren, anders mogen de bioboeren het vlees niet meer als biologisch verkopen. In realiteit betekent dit dat de dieren langer ziek blijven.

Het transport van biodieren en dieren uit de gangbare veeteelt zijn hetzelfde. Kippen die van een bioboerderij komen, kennen een even gruwelijke dood als hun zusjes uit de gangbare industrie. (12) (13)

Wat kan jij doen?

  • Koop geen eieren en geen producten waar eieren in verwerkt zitten.
  • Koop geen kippenvlees of ander vlees.
  • Eet plantaardig met Try Vegan of de VeganChallenge.
  • Word activist en zet je in voor kippen en andere dieren.

Eenmalige donatie


Steun onze campagnes tegen de dierindustrie.