Skip to content Skip to footer

De intensieve veeteelt zorgt voor onnoemelijk veel dierenleed, menselijk leed en ecologische problemen. Met Stop de Dierindustrie zet Bite Back op verschillende fronten in om de vreselijke realiteit van de veehouderij duidelijk te maken. We tonen wat de negatieve impact van de vlees- en zuivelindustrie is. Hiervoor informeren we het publiek, zetten druk op bedrijven en politici en weten zo verandering voor de dieren te bewerkstelligen. 

Bite Back brengt schrijnende toestanden aan het licht. 

Bite Back onderzoekt de verschillende sectoren van de dierindustrie en brengt wantoestanden aan het licht. We brengen sterke onderzoeksrapporten uit, zoals Varkensleed Vlaanderen en Uitgemolken, en we bereiken hier de media mee.

We stoppen de bouw en uitbreiding van stallen en slachthuizen. We onderzoeken wie de aanvragen doet, dienen bezwaar in en voeren actie.

Bite Back voert confronterende acties.

Zo geven we een belangrijk signaal af. Duizenden mensen liggen wakker van het onnoemelijke onrecht dat dieren wordt aangedaan in de dierindustrie. We staan stil bij de miljoenen slachtoffers in donkere stallen en lugubere slachthuizen.

We komen op straat en informeren voorbijgangers. We houden halt voor de poorten van stallen of slachthuizen en bereiken zo heel wat media. We organiseren petities en bereiken zo een groot publiek en richten ons naar politici en het beleid.

Bite Back zet in op educatie.

Ondertussen zetten onze ervaren vrijwilligers in op het bewustmaken van mensen over de levens van dieren binnen en buiten de dierindustrie. We delen informatie over de voordelen van veganisme, belichten de vreselijke toestand waarin dieren moeten leven in de industrie en stellen de dieren centraal. We geven heel wat tips en tools mee om als individu diervriendelijker te leven.

onderdelen van deze campagne

Mars Bite Back
Sluit de slachthuizen
Waarom de sluiting van alle slachthuizen eisen? Omdat de productie van vlees impliceert dat de dieren die men eet gedood worden. Omdat velen onder hen lijden onder hun levensomstandigheden en…
uitgemolken
Uitgemolken
Hoe de zuivelindustrie dieren, mensen en milieu uitbuit. Heel wat mensen weten niet dat koeien een kalfje moeten krijgen, voor ze melk kunnen geven. Als je erover nadenkt is het…
Vis Wijzer, Vis niet
‘Vis wijzer, vis niet’ is een campagne van Bite Back, gericht op het informeren van mensen over de destructieve gevolgen van visconsumptie. Bite Back moedigt mensen aan om te kiezen…
Laatste nieuws in deze campagne
9 weetjes over konijnen
9 dingen die je wilt weten over konijnen
1. Een konijn is een herbivoor. Ze eten dus enkel plantaardig voedsel zoals grassen, bladeren, knollen, hooi en boombast. 2. Konijnen hebben twee paar tanden die continu groeien, ze moeten voortdurend knagen om…
Varkens met abcessen, necroseplekken en wondes naar slachthuis Sus Campiniae
Varkens met abcessen, necroseplekken en wonden naar slachthuis Sus Campiniae
Vorig jaar vroegen we de inspectieverslagen van Dierenwelzijn van slachthuis Sus Campiniae in Oevel op onder de wet openbaarheid van bestuur. We namen meer dan 60 verslagen door. Ze waren een gruwel om…
Bite Back voert actie tegen varkensslachthuis Sus Campiniae
Bite Back voert actie tegen varkensslachthuis Sus Campiniae
Op zaterdag 4 maart organiseerde dierenrechtenorganisatie Bite Back een protest- en herdenkingsactie aan het grootste varkensslachthuis van België. Bite Back voert reeds sinds 2015 actie tegen slachthuis Sus Campiniae in Oevel (Westerlo). Uit…