Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

In juli kwamen Bite Back en haar activisten weer op straat bij het Boudewijn Seapark in Brugge. De nieuwe wetten uit de Codex Dierenwelzijn geven dolfinaria vrij spel voor nog minstens 14 jaar; wij blijven echter aandringen: dierenwelzijn en dolfinaria zijn onverenigbaar. 

Met 40 activisten kwamen we eind juli op straat voor de dolfijnen. Dat het aantal aanwezigen aan de poorten van het dolfinarium weer de hoogte ingaat, is dankzij het ongenoegen dat teweeg werd gebracht door minister Weyts en diens kabinet. Midden juli werd aangekondigd dat er geen uitdoofscenario wordt uitgerold voor het dolfinarium, maar dat ze hun activiteiten mogen verderzetten – mits de bouw van een buitenbassin voor de dieren.

Momenteel doen wij onderzoek naar de werkelijke voordelen die een buitenbassin zou bieden. Ons inziens zullen ze het welzijn van de dieren misschien vergroten, maar blijven ze immer een te magere tegemoetkoming aan de natuur van een dolfijn. Deze ‘oplossing’ van Dierenwelzijn is nog maar eens een doekje voor het bloeden, een pleister op een veel te grote wonde. Hoewel minister Weyts al sinds 2019 hint naar een uitdoofbeleid, komt het er – voorlopig – niet.

In het ideale scenario hadden we hier niet moeten zijn vandaag. In het ideale scenario had Weyts in zijn dierenwelzijnscodex vastgelegd, wat hij al sinds 2019 met veel bravoure verkondigt, waar hij toen zowel talkshows als het parlement mee vulde. Veel praat, weinig actie. En daarom voorzien wij dan maar de actie. Het falende beleid van Weyts, het gebrek aan politieke moed, geeft nog maar eens aan dat verandering van onderop zal komen, van ons: grassroots bewegingen die werkelijk inzitten met de dolfijnen; nìèt met verkiezingscampagnes, imago’s en geld.

VOOR ORI

Ten tweede was de actie van juli een herdenkingsmoment voor Ori, de dolfijn die in januari stierf in het Boudewijn Seapark op de jonge leeftijd van 7 jaar.

De dood van het dier werd niet gecommuniceerd door het dolfinarium (wel formeel aan de bevoegde instanties, maar niet naar het grote publiek). Ori werd geboren in gevangenschap, uit moeder Indy en vader Beachie. Die tweede stierf in het dolfinarium 2016; die eerste is op haar beurt een dochter van dolfijn Puck, die nog steeds rondzwemt in het dolfinarium.

 

Voor Ori’s herdenking lieten we een grote pancarte drukken die door activisten werd vastgehouden in het centrum van de protestopstelling. Andere activisten hadden persoonlijke boodschappen mee voor Weyts en zijn kabinet. ‘Ben Waits – We Suffer’ en ‘Ben Weyts: niet mijn minister van Dierenwelzijn’ was er onder andere te lezen. Bedankt aan onze vrijwilligers die zelfgemaakte pancartes meebrachten.

De actie verliep – los van de stortbuien – goed . Zoals steeds zagen we een groep mensen die onze flyers bij het binnenrijden van het park afwees, maar ze wèl aannam na het bekijken van de show en het afgeleefde dolfinarium.

 

BEDANKT!

Aan de vele vrijwilligers die naar Brugge kwamen, aan activist Sonja voor het flyeren,
Aan onze leden en donateurs, dankzij jullie steun kunnen wij proberen doen wat de politiek nalaat te doen.

 

EN NU?

Wij blijven het (gebrek aan) handelen van de politiek en het dolfinarium in het oog houden. We denken na over nieuwe acties en nieuwe strategieën om dierenwelzijn ècht te laten zegevieren en een dolfinariumvrij België te bekomen.

Normaal voeren we om de andere maand actie bij het dolfinarium. De actie in september wordt echter vervangen door een actie aan het dolfinarium eind oktober. Houd onze agenda en sociale media in de gaten om op de hoogte te blijven.Bite Back komt al 20 jaar met succes op voor de dieren. Als we willen blijven vechten voor dierenrechten, moeten er fondsen blijven binnenkomen. Je kan ons helpen met een losse donatie – elk bedrag telt. Ook kan je lid worden, waarbij je een maandelijks/jaarlijks bedrag doneert.