Mars Stop de Dierindustrie

06-09-2022

Brusselse straten kleuren rood en zwart.

 

Afgelopen zondag, 4 september, kwamen honderden mensen samen in Brussel voor een betere wereld. Dierenrechtenorganisatie Bite Back organiseerde de Mars Stop de Dierindustrie. De aanwezigen vestigden de aandacht op de gruwel die dieren in de industrie moeten ondergaan. Ze protesteerden tegen de dierindustrie en voor dierenrechten.

De doelen van deze mars waren duidelijk. Bite Back wil de bouw van nieuwe stallen en slachthuizen tegenhouden. We eisen een einde aan de subsidiëring van de dierindustrie. We pleiten voor rechten voor alle dieren en een overschakeling van dierlijke naar plantaardige voedselproductie. Er moet meer geïnvesteerd worden in plantaardige voeding en vrijgekomen land moet teruggaan naar de natuur en al haar inwoners.

De Mars Stop de Dierindustrie startte om 14 uur voor het Centraal Station op het Europakruispunt met speeches. Zo’n 350 activisten bewogen zich richting Pachecolaan, de Botanique en de Nieuwstraat. Op het Muntplein hielden we een 15-tal minuten stil. De honderden aanwezigen gingen in stilte op de grond liggen. Met deze zogenaamde die-in beeldden de deelnemers, in het rood en zwart gekleed, de vele slachtoffers van de dierindustrie uit.  

Wij eisen het einde van de dierindustrie; een afschaffing van de veehouderij, de visserij en de slachthuizen. De productie van vlees en zuivel impliceert dat de dieren gedood worden. Het eten van dierlijke producten is geen noodzaak, dieren zijn voelende wezens die niet mishandeld of gedood mogen worden. We willen een einde aan het nodeloze geweld tegen levende wezens, een einde aan een industrie die dieren, mensen en natuur verwoest” Sara Surinx – coördinator van Bite Back.

Aan het startpunt van de Mars, het Brusselse Centraal Station was er een infomarkt. Deelnemers en voorbijgangers konden zo proeven van veganisme en zich laten informeren. Deze plek dient ter illustratie van de wereld van morgen, een wereld zonder het gebruik van dieren, een wereld zonder de dierindustrie.

Sara Surinx vervolgt: “Met de Mars Stop de Dierindustrie willen we de wreedheden die dieren dagelijks moeten ondergaan in stallen, slachthuizen, vissersboten en -kwekerijen, aan de kaak stellen. Maar we willen ook onze hoop uitdrukken op een wereld waarin we allen gelijkwaardig zijn, waarin mens en dier niet meer uitgebuit worden”.  

 

— Was je aanwezig? Vul je dan ook het feedbackformulier in? —

 

Mars Stop de Dierindustrie

 

Een vieze industrie

 Elke paar maanden worden we geconfronteerd met de gevolgen van de dierindustrie op het milieu, met voedselschandalen, of beelden die getuigen van het vreselijke lot van dieren in slachthuizen. Zo moest begin dit jaar slachthuis Ryckaert tijdelijk dicht omdat er zware overtredingen werden vastgesteld; varkens werden hard geslagen, nodeloos geprikt met de elektrische prikkelaar en onverdoofd overgoten met heet water. Tijdens de voorbije hete dagen filmde de dierenrechtenorganisatie Animal Rights oververhitte varkens op veetransport. We kunnen niet over dierenwelzijn spreken wanneer dieren op massale wijze gebruikt worden in de industrie en en masse gedood worden in slachthuizen. 

 

De verborgen kant van vlees, melk en eieren

 Voor vlees, melk en eieren samen worden jaarlijks wereldwijd meer dan 70 miljard landdieren gedood. Er wordt geschat dat er tussen 1000 en 3000 miljard vissen gevangen worden per jaar en meer dan 80 miljard gekweekte vissen geslacht worden. In België werden in 2021 meer dan 315 miljoen dieren geslacht, dat is een gemiddelde van 10 dieren per seconde.

De kweekomstandigheden en omstandigheden van het transport, het slachten en de visserij zijn ronduit verwerpelijk.

 Verminking, vrijheidsberoving, krappe huisvesting, vroegtijdige sterfte zijn allemaal gevolgen van de – voornamelijk intensieve – veeteelt. Vervoer over lange afstanden, ongeacht de weersomstandigheden. Gedood aan de lopende band, met of zonder verdoving, maar steeds in angst. Een lange lijdensweg voor de vissen die vastzitten in netten, doorboord worden door haken, en verstikken op het dek van een schip of zonder verdoving gevild worden.

Als we als samenleving een wereld van rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid nastreven, dan wil dat zeggen dat we ook de dieren opnemen in onze morele cirkel en hen niet uitsluiten omdat ze tot een andere soort behoren. Dat betekent ook dat we hen niet meer als product beschouwen, wat een einde aan de dierindustrie betekent”, aldus coördinator Sara Surinx.

 

Als je de foto’s deelt (en doe dat zonder mate!), vinden we het fijn dat je www.biteback.be vermeldt of ons tagt op sociale media!

Meer foto’s volgen!

Eenmalige donatie


Help ons actie voeren voor de dieren met een donatie: