Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zaterdag organiseerde dierenrechtenorganisatie Bite Back een protestactie aan slachthuis Vanlommel als reactie op de beelden van mishandelde kalfjes van Ongehoord. Voor de activisten is het duidelijk dat de inspecties dierenwelzijn falen als zulke wantoestanden blijven plaatsvinden.

Dinsdag trad Ongehoord naar buiten met vreselijke beelden uit verzamelcentra van kalfjes van Vanlommel NV en de Kempense Exportstal. We zien dat de kalfjes niet alleen geslagen worden met stokken, geduwd met elektrische prikkers, maar ook geschopt worden en doorgesleurd aan hun staart of oren. Al deze handelingen zijn wettelijk verboden en beide verzamelcentra begaan duidelijke overtredingen. De beelden tonen gewelddadig, onethisch gedrag naar dieren van veehandelaars die zeggen dierenwelzijn hoog in het vaandel te dragen.

Bite Back en Ongehoord voeren actie

Zaterdag 15 april voerden meer dan 60 activisten van Bite Back en Ongehoord actie aan het slachthuis van Vanlommel in Olen. We stelden daarmee de mishandeling van de kalveren, en het lot dat ze in hun korte leven ondergaan, aan de kaak. We eisen een uitfasering van de vee-industrie en eisen dat subsidiestromen naar de vetmesterijen van kalveren stopt. 

“Het is tijd voor een maatschappij waarin we empathisch samenleven met anderen. Dieren zijn er met ons, niet voor ons. Ons economisch systeem is gericht op het najagen van zoveel mogelijk winst, ten koste van voelende, intelligente dieren. Op deze manier kunnen we niet verder. Dit is vreselijk voor de dieren, voor onszelf en voor de planeet.”

Inspecties dierenwelzijn falen

De overheid gaat er prat op dat er toezicht wordt gehouden op het dierenwelzijn in zulke verzamelcentra, net als op transport, in stallen en slachthuizen. Moeten we ons dan geen vragen stellen of dat toezicht wel werkt? Het verleden heeft reeds meermaals uitgewezen dat er vreselijke dingen gebeuren in de vee-industrie, ook al wordt er regelmatig gecontroleerd. 

“Zoals de beelden uit de slachthuizen van Tielt, Torhout en Hasselt, maar ook onze eigen Varkensleed Vlaanderen, al eerder uitwezen, gebeurt er niets diervriendelijk in de vee-industrie. Dieren lopen niet gewillig hun dood tegemoet. Een dier wil een gelukkig leven leiden, net als wij. En wij kunnen prima een gezond en gelukkig leven leiden zonder dieren te gebruiken en consumeren.” – Sara Surinx

Zelfs in inspectieverslagen zien we vaak inbreuken. Maar er is weinig communicatie over de inbreuken in de industrie en over de gevolgen die eraan gegeven worden. Wordt er meer gegeven dan een vermaning? Zijn er grotere gevolgen voor de handelaars, dan dat de dieren met breuken, abcessen en necroseplekken gewoon van het transport gehaald worden? Zelfs als we naar de website van Dierenwelzijn kijken, vinden we wel cijfers terug maar enkel over honden en katten en proefdieren. Nochtans hebben we een veestapel van meer dan 52 miljoen in Vlaanderen. Dat is behoorlijk wat meer dan honden, katten en proefdieren tezamen.

Ongehoord plant alle beelden online te zetten

Ongehoord zal alle ruwe beelden die ze maakten binnenkort online zetten. Vanlommel, de Kempense Exportstal en Nederlandse veebedrijven reageerden namelijk dat de beelden in kwestie over verscheidene maanden tijd gemaakt zouden zijn. Ongehoord wil met het verspreiden van de ruwe beelden duidelijk maken dat ze slechts op enkele dagen gemaakt zijn. Op de beelden kunnen mensen met eigen ogen zien dat er in die enkele dagen tijd nog veel meer mishandelingen plaatsvonden dan in de persmontage getoond werd. De ruwe behandeling en mishandeling van dieren is eigen aan de vee-industrie.