Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

BRUGGEOp zaterdag 11 mei namen we deel aan de internationale campagne Empty The Tanks, gericht tegen het in gevangenschap houden van walvisachtigen. Al jarenlang nemen we met Bite Back de Belgische tak van deze campagne op ons. De actie aan het Brugse Boudewijn Seapark zorgde voor een grote opkomst, zowel qua activisten als qua pers. Zo zorgden we samen voor aandacht voor en dialoog rond dolfijnen en dolfinaria: we sensibiliseerden bezoekers, droegen protestborden en lieten krijttekeningen achter op de baan rond het Seapark.

‘Empty the tanks’: deze dringende oproep aan beleidsmakers wereldwijd staat centraal in de campagne. We willen hiermee enerzijds algemeen wijzen op het lijden van dolfijnen en walvissen in gevangenschap, en anderzijds herinneren we politici aan hun verantwoordelijkheid om een dierenwelzijdsbeleid te voeren dat tegemoetkomt aan de noden van deze slimme, gevoelige dieren, en dolfinaria uit te faseren of te sluiten.

Codex Dierenwelzijn

We wezen tijdens onze actie op het gebrek aan daadkracht van het kabinet van Dierenwelzijn van minister Ben Weyts. Hoewel de nieuwe Codex Dierenwelzijn (die vorige week finaal werd goedgekeurd) het houden van dolfijnen verbiedt, blijft het bestaande dolfinarium in Brugge buiten schot. Het is ons inziens onaanvaardbaar dat, mits enkele kleine verbeteringen zoals een buitenbad, het dolfinarium al minstens tot 2037 mag blijven bestaan. Pas dan wordt er voor de eerste keer een evaluatie gemaakt.

Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de beslissing uit de Codex, vertoont volgens experts grote gebreken en is wetenschappelijk onvoldoende onderbouwd. Dit werd duidelijk tijdens de hoorzittingen hierover in het Vlaams Parlement waar diverse experten aan het woord kwamen. De dolfijnen zouden lijden aan ‘stress, frustratie en verminderd welzijn’. Zoals wel vaker het geval is, wordt in deze duidelijk dat commerciële belangen primeren op dierenwelzijn. De minister gaf aan zelf voor een uitdoofbeleid gewonnen te zijn, maar daar blijft in de Codex zo goed als niets van over.

Danku, Acid

Onze actie werd geruggesteund door de slechte Youtube-reviews die opdoken tijdens de week voorafgaand aan onze actie. Pretparkfan Kevin Collier van videokanaal Themapark Magic postte vorige week een video over het Seapark waarin hij de erbarmelijke staat van attracties aanklaagt. ‘Muffe geur’, ‘spinnenwebben’, ‘het ziet er gewoon niet uit’. Getriggerd door die video nam ook Youtuber Acid een kijkje in het Seapark. Aan zijn meer dan 600 000 volgers toont hij dat het park er verlaten bij ligt, en ‘zelfs eng’ aandoet. Naast dolfijnen heeft het pretpark ook zeeleeuwen, zeehonden en pelikanen: “Ik had gehoopt dat hier geen dieren meer gingen zitten, maar ze zijn hier wel nog. Hoe veel medelijden ik heb met deze beestjes…” In de video zegt Acid wat veel mensen denken: “Zeedieren tentoonstellen en kunstjes met dolfijnen, dat is niet meer van deze tijd. (…) Haal die dolfijnen en al die andere dieren daar gewoon weg.”

De actie

Met meer dan 50 activisten protesteerden we aan de deur van het Seapark. Vrijwilligers deelden flyers uit aan passanten en bezoekers en gingen met hen in gesprek, team Bite Back stond de pers te woord, en we maakten krijttekeningen in de buurt van het dolfinarium met niet mis te verstane boodschappen.

In de weken/maanden die volgen bekijken we welke acties er binnen onze campagne Dolfijnen Vrij passen. Houd onze nieuwsbrief en sociale media in de gaten als je graag op de hoogte blijft.

We bedanken alle activisten nogmaals heel graag voor hun aanwezigheid! 

Together, we’ll Empty That Tank!