Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vandaag kwam Ongehoord naar buiten met vreselijke undercoverbeelden uit verzamelcentra met kalfjes. We zien dat de kalfjes niet alleen geslagen worden met stokken, geduwd met elektrische prikkers, maar ook gestampt worden en doorgesleurd aan hun staart en oren. Dit is hoe dieren van slechts twee weken oud behandeld worden in de vee-industrie. 

Verzamelcentra en kalvermesterijen

De beelden van Ongehoord zijn gemaakt in de zogenaamde verzamelcentra. Een verzamelcentrum verzamelt vee, in dit geval kalfjes, van verschillende bedrijven om ze vervolgens naar een bedrijf te transporteren. Deze kalfjes gaan bijvoorbeeld naar een vetmesterij, waar men ze enkele maanden grootbrengt om ze vervolgens naar het slachthuis te sturen voor hun kalfsvlees. De kalveren zijn slechts zo’n twee weken oud wanneer ze in dit verzamelcentrum terechtkomen. De meeste zijn melkveerassen, enkelen een mix tussen melk- en vleesrassen en wat dikbillen. 

Een deel van de beelden werden gemaakt in een verzamelcentrum van Vanlommel. Vanlommel is een Belgische familie met een vermogen van zo’n 23 miljoen euro, een vermogen dat, jawel, bekomen werd in de kalfsvleesindustrie. Vanlommel heeft niet enkel verzamelcentra in handen, maar ook kalvermesterijen, veevoederbedrijven, transport en het slachthuis in Olen.

De andere Vlaamse beelden werden gemaakt in een verzamelcentrum van Van der Walle, Nederlandse kalvermesters en veehandelaars. De familie ontvangt Europese subsidies van zowel de Belgische als Nederlandse overheid. Van der Walle reageerde op de beelden met “Niemand houdt meer van kalveren dan wij. Onze familie zit al dertig jaar in het vak”. Dat betekent simpelweg dat ze al dertig jaar dieren leed berokkenen en ze uitbuiten. 

 

Slachthuis Vanlommel in Olen

De kalveren uit de mesterijen worden als ze een dik half jaar zijn vervoerd naar het slachthuis van Vanlommel in Olen. Dit slachthuis heeft een vergunning om 1.500 dieren per dag te doden. Recent kregen ze nog de toestemming om de slachtsnelheid op te drijven naar 150 dieren per uur. Vanlommel vindt dit positief voor het dierenwelzijn, omdat de dieren minder lang in de wachtstal moeten zitten. 

Uit onderzoek blijkt echter dat een snellere slachtsnelheid zorgt voor meer fouten. Fouten op de kap van de dieren maar ook op die van de werkers. Zo moeten dieren rustig van het transport naar de wachtruimte geleid worden, maar wordt dit vaak versneld – want time is money – door hen eventueel met geweld naar buiten te drijven. Ook het verdoven lijdt onder de snelheidsdruk. Het controleren op bewusteloosheid is essentieel, maar een hoge slachtsnelheid “vergroot het risico op onvoldoende controle”. Fysiek en mentaal weegt een hoge slachtsnelheid ook meer op de arbeiders in de slachthuizen.“We kunnen dit niet langer laten gebeuren. Hoeveel pijn doet het al om deze beelden te zien, stel je dan eens voor welk leed de kalfjes elke dag moeten ondergaan. Het hele systeem is verrot, het is hoog tijd voor een einde aan de dierindustrie.” – Sara Surinx, coördinator Bite Back vzw.

Het lot van kalfjes…

Met z’n allen consumeren we zoveel zuivel – denk maar aan verschillende soorten melk, kaas, yoghurt, room, boter en alle andere producten die melk bevatten – dat melkveeboeren alle melk van hun koeien voor de verkoop houden. Dit betekent dat pasgeboren kalfjes al enkele uren na hun geboorte weggehaald worden bij hun moeder. Ze krijgen kunstmelk te drinken en worden alleen in een kalverbox gezet, zonder moederkoe en zonder hun melk. Onder natuurlijke omstandigheden zouden de kalfjes 6 tot 12 maanden lang melk bij hun moeder drinken en zouden ze minstens net zo lang van elkaars gezelschap genieten. Mannelijke kalfjes zijn een ‘bijproduct’, ze worden vetgemest om als kalfsvlees te dienen. Het grootste deel van de vrouwelijke kalfjes wordt opnieuw ingezet als melkkoe, waarvoor de volledige cyclus opnieuw begint. Een aantal van de vrouwelijke kalfjes worden ook vetgemest.

Doe mee! Actie tegen kalverhouderij in Olen. 

Het wordt opnieuw duidelijk dat het houden van dieren voor vlees en zuivel ontzettend veel leed met zich meebrengt. Bite Back wil het hier dan ook niet bij laten en pleit voor een onmiddellijke sluiting van de verzamelcentra en het slachthuis. We voeren op zaterdag 15 april tussen 13 en 15 uur actie aan het slachthuis van Vanlommel in Olen. Kom mee op voor de dieren! 

  • https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/04/11/dierenrechtenorganisatie-ongehoord-verspreidt-beelden-van-zware/
  • https://www.dekalverhouder.nl/nieuws/Belgische-kalverhouders-bezoeken-vernieuwde-slachtlijn-Vanlommel#1
  • https://open.overheid.nl/documenten/ronl-a144191223b5fc448efd74add06a0e7176e302ea/pdf
  • https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/mergk5294.pdf