Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dierenrechtenorganisatie Bite Back trekt met protestmars tegen de vee-industrie door Brussel: “Dieren staan in de Grondwet en kregen een nieuwe Codex, maar in de praktijk verandert er niets aan het systeem.”

Dierenrechtenorganisatie Bite Back verzamelt zondag aanstaande op het Europakruispunt in Brussel voor een protestmars door het centrum. De activisten zijn het niet eens met de manier waarop dieren in de intensieve veehouderij gekweekt, gehouden en gedood worden. De organisatie stelt de vele misstanden in deze industrie aan de kaak en roept de overheid op om te stoppen met het subsidiëren van dierlijke productie. Elke dag worden er bijna een miljoen dieren gedood in de Belgische veeteelt. 

Codex dierenwelzijn en dieren in de grondwet: een politiek zwaktebod

2024 was reeds een vruchtbaar jaar voor dierenwelzijn in België – of zo lijkt het toch. Er kwam een codex dierenwelzijn in Vlaanderen, Brussel verzaakte dan weer om een soortgelijke codex goed te keuren en dieren werden in de grondwet opgenomen. Politiek bewoog er dus wel wat voor de dieren. Volgens dierenrechtenorganisatie Bite Back gaan dieren hier in de praktijk desalniettemin  weinig van merken. “Het is belangrijk om op straat te komen en te tonen dat er meer verandering nodig is dan slechte aankondigingspolitiek. Vlaanderen slaagde er bijvoorbeeld niet in het laatste dolfinarium te sluiten en in Brussel vonden ze het politieke steekspel belangrijker dan het effectief vermijden van dierenleed. Dat is om cynisch van te worden”, vertelt Tom Merlevede, coördinator bij Bite Back vzw. 

Dierenleed is inherent aan de vee-industrie

De dieren die deel uitmaken van de intensieve vee-industrie lijden het meest, meent de organisatie. Zo klagen ze aan dat in de huidige vorm van veeteelt nog altijd zo goed als alle staarten van varkens routinematig gecoupeerd worden, terwijl dit door Europese regelgeving verboden is. “Er wordt aanvaard dat 15% van de levend geboren biggen de speenleeftijd niet haalt en dat 30% van het melkvee matig of ernstig mank loopt. Bij vleeskippen loopt 47% duidelijk kreupel en leghennen zijn niet veel beter af: 82% krijgt in haar korte leven  een borstbeenbreuk. Het gaat dus niet om enkele rotte appels, maar er scheelt iets aan het volledige systeem. Zo is het  bijvoorbeeld ook normaal dat jaarlijks 550.000 varkens, 111.000 runderen, 35.000 schapen en maar liefst meer dan 2 miljoen kippen sterven in deze industrie, nog voor ze de slachtbank bereiken.”

Subsidiestop

Een doorn in het oog van de dierenrechtenorganisatie is de miljoenenstroom aan subsidies die naar de vee-industrie gaan, zowel op Europees als op Vlaams niveau. Merlevede verduidelijkt, “Je zou die subsidiestroom als concurrentievervalsing kunnen zien. Meer dan 40 miljoen belastinggeld wordt uitgegeven aan een industrie die eigenlijk meer kwaad dan goed doet, voor de dieren, maar ook voor het klimaat en onze natuur. Miljoenen die beter naar plantaardige en gezonde producten zouden gaan die geen dierenleed veroorzaken.”

Bite Back roept overheden op om deze subsidies stop te zetten en plantaardige alternatievente promoten. “Die producten zijn niet alleen beter voor de dieren, ze zijn ook minder schadelijk voor mens en milieu”, meent Bite Back Ze spreken over een win-win-win waar de overheid op moet inzetten. 

“Als samenleving moeten we een rechtvaardige samenleving nastreven. De omgang met dieren in de huidige vee-industrie is niet ethisch te verantwoorden en moet dan ook stoppen. Waar de politiek ter plaatse blijft trappelen, blijven wij opkomen voor een wereld waarin mens en dier effectief niet meer worden uitgebuit,” besluit Merlevede.