Skip to content Skip to footer

In het wild leven koeien in grote sociale groepen, in kuddes. Ze spenderen hun dag voornamelijk met grazen, herkauwen en slapen. Koeien leven in een hiërarchisch systeem, maar in de zuivelindustrie leven ze daarentegen vaak in isolement en in kleine ruimtes, waardoor ze geen natuurlijk gedrag kunnen stellen.

Koeien zijn intelligente, emotionele dieren die verschillende gedragingen vertonen. In de industrie observeerden onderzoekers 20 verschillende gedragingen bij koeien. De dieren kunnen zich o.a. tevreden, kalm, sociaal, speels, nieuwsgierig, ongemakkelijk, verveeld, bang, gefrustreerd, gestresseerd en prikkelbaar voelen.

De psychologie van koeien

Koeien beschikken over een uitgebreid cognitief vermogen. Ze kunnen zeer snel verschillende taken aanleren en beschikken over een lange termijn geheugen. Zo herkennen koeien makkelijk hun soortgenoten uit de kudde, ze kennen mensen die hun slecht behandeld hebben en kunnen leren hoe ze eten krijgen door op een paneel te duwen. Ze vertonen zelfs een emotionele reactie bij het oplossen van een probleem.

Naast het vermogen om dingen te leren en onthouden, kunnen koeien ook heel wat emoties ervaren. Ze tonen hun emoties aan met verschillende gedragingen en geluiden. Koeien spelen met elkaar. Hoe vrijer ze zijn, hoe vaker ze spelen. Ze houden van het gezelschap van andere dieren, ze wassen elkaar en grazen in de buurt van elkaar. Uiteraard kunnen koeien ook depressie en stress ervaren. Kalfjes in de industrie, die weggehaald werden van hun moeder en/of werden onthoornd, oordelen heel wat pessimistischer over bepaalde situaties dan andere kalfjes.

Individueel verschillen koeien op vlak van durf, verlegenheid, sociaal gedrag en temperament. Koeien leren van elkaar en vormen diepe emotionele banden, zeker tussen moederkoe en kalf. Ze hebben, al vanaf 5 minuten na de geboorte, een sterke emotionele band met elkaar. Koeien ervaren stress, die zich o.a. uit in rusteloosheid, rondlopen, loeien en urineren, als hun kalf na de geboorte van hun gescheiden wordt.

Terug naar de algemene pagina: Uitgemolken.
Of bekijk het volledige rapport hier.