Skip to content Skip to footer

Uit marktonderzoek blijkt dat de afzetmarkt voor zuivel in West-Europa er sinds 2012 systematisch op achteruit gaat. De verkoop van zuivelalternatieven gaat er voor dezelfde periode dan net weer enorm op vooruit. Je zou verwachten dat deze evolutie zich ook vertaalt naar het Europese beleid rondom zuivel, maar het tegendeel is waar.

In Vlaanderen wordt heel wat geld geïnvesteerd in plattelandsontwikkeling (landbouw en veeteelt). 18,7% van deze steun (7.034.920 euro) gaat naar melkveebedrijven. Volgens de laatste gekende cijfers uit 2016 werd er daarnaast 222,9 miljoen euro directe steun gegeven aan Vlaamse landbouwers, waarvan maar liefst 25% aan de melkvee-industrie.

Het is hoog tijd voor een nieuw zuivelbeleid! Er is dringend een moedig Europees beleid nodig dat een einde maakt aan subsidies voor niet-concurrerende en schadelijke landbouwpraktijken. Een beleid dat melkveehouders bij de overgang naar een duurzame en plantaardige landbouw steunt.

Terug naar de algemene pagina: Uitgemolken.
Of bekijk het volledige rapport hier.

Hoog tijd voor een nieuw zuivelbeleid
Hoog tijd voor een nieuw zuivelbeleid