Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

In België worden zo’n 500.000 melkkoeien gehouden. Ongeveer twee derde hiervan bevindt zich in Vlaanderen. Een kwart van alle Vlaamse landbouwbedrijven houdt melkvee, het aantal bedrijven daalde de laatste jaren weliswaar maar er worden steeds meer koeien per bedrijf gehouden. De melkveehouderij is vooral aanwezig in Limburg, West- en Oost-Vlaanderen.

Stiertjes zijn een ‘bijproduct’ van de melkveehouderij, omdat ze geen melk geven. Ze worden vetgemest op een 8-tal maanden tijd om als kalfsvlees te dienen. Jaarlijks worden er in België zo’n 350.000 kalfjes geslacht voor consumptie, meer specifiek gaat het over ongeveer 150.000 stierkalfjes van melkkoeien.

Een koe produceert tegenwoordig 1000 kg meer melk dan 10 jaar geleden, wat ons op 9000 kg melk per jaar brengt. We importeren meer dan 2.500.000 ton en exporteren 2.300.000 ton melk- en melkproducten. In 2018 werd in België ongeveer 894 miljoen liter consumptiemelk geproduceerd. Op een doodgewone dag consumeren 86% Belgen zuivelproducten. Het gaat dan vooral over kaas, gevolgd door boter en melk. 

Terug naar de algemene pagina: Uitgemolken.
Of bekijk het volledige rapport hier.

De zuivelsector in cijfers
De zuivelsector in cijfers