Skip to content Skip to footer

De impact van de vlees- en zuivelindustrie op het milieu is ontzettend groot, zeker als je weet dat we er allemaal iets aan kunnen veranderen. Wanneer we kijken naar de wereldwijde impact van de volledige veehouderij is deze verantwoordelijk voor (minstens) 14,5% van alle broeikasgassen, voor een kwart van ons watergebruik, voor zo’n 80% van de ontbossing van de Amazone en voor de vervuiling van wateren met fosfaat en stikstof.

Boeren worden broeikasgassen

De zuivelindustrie is de tweede grootste bezorger van mest, verbruikt veel energie, landbouwgrond, een groot gebruiker van antibiotica en water. Dit zorgt voor water- en bodemvervuiling, een vermindering van biodiversiteit en voor de uitstoot van heel wat broeikasgassen.

Runderen stoten heel wat methaan (CH4) uit, door hun spijsverteringssysteem en via hun mest. De impact op het klimaat van methaan is 25 keer hoger dan dat van CO2. Dierlijke mest is een belangrijke bron van de ammoniakemissie, in Vlaanderen goed voor 83% van de totale NH3-emissie. Rundvee (vlees- en melkkoeien tezamen) zorgt voor 45% van de totale ammoniakemissie van de veeteelt.

Stikstof en fosforvervuiling zijn een grote bedreiging voor het welzijn van de aarde. Als we de uitstoot van zuivel vergelijken met die van plantaardige producten, dan zitten we 3,5 tot 8 keer hoger! Indien we allemaal plantaardig zouden eten, zou de uitstoot van stikstof 40 tot 80% omlaag gaan. Als we de uitstoot van broeikasgassen van vee vergelijken met een plantaardig product zoals bijvoorbeeld erwten, dan stoten runderen met de laagste uitstoot zelfs tot 6 keer meer broeikasgassen uit en gebruiken ze tot 36 keer meer land per 100 g eiwitten.

Zelfs de meest milieuvriendelijk geproduceerde melk kent een nog hogere broeikasgasuitstoot, landgebruik, bodemverzuring, vermesting en watergebruik dan de meest onduurzaam geproduceerde sojamelk.

Terug naar de algemene pagina: Uitgemolken. Of bekijk het volledige rapport hier.

De impact van zuivel op het milieu
De impact van zuivel op het milieu