Zitten er nu ineens 8 dolfijnen op elkaar gepropt in het dolfinarium Boudewijn Seapark?

21-05-2014

 

 

Dit weekend werden we onaangenaam verrast tijdens een bezoek aan de website van het dolfinarium. Ocean, de zoon van Tex en Roxanne, bijna 11 jaar geleden geboren in het dolfinarium, stond ineens niet meer op de site. In de plaats daarvan introduceerde men Kite (zoon van Beachie), geboren in Dolfinarium Harderwijk en die tot dan overleefde in het Franse Plan ¨te Sauvage.

Deze wissel op de site gebeurde met de stille trom, terwijl een week geleden in de pers nog werd aangekondigd dat dolfijn Linda na een verblijf van acht jaar in het dolfinarium in Genua terug naar ‘huis’ kwam. Ze zit nu terug in het dolfinarium Boudewijn Seapark, na ingeschakeld te zijn geweest in een kweekprogramma in Genua.

Maar wat is er dan met Ocean, de zoon van Roxanne, gebeurd? Is hij op jonge leeftijd gestorven, of overgebracht naar een ander park? Het was gissen.

Groot was onze verbazing toen we net met de woordvoerder van het dolfinarium spraken, en vernamen dat zowel Ocean, Kite en Linda er nu zitten. Wat wilt zeggen dat op korte tijd het dolfinarium is uitgebreid met 2 dolfijnen, zonder daar even wel over te communiceren naar buiten toe. Toch wel drastisch en groot nieuws dat doodgezwegen wordt, terwijl als het de PR goed uitkomt  (de geboorte van het baby zeehondje Conchita, het ‘vrouwtje met de harige vacht’) , er wel uitvoerig wordt over gecommuniceerd.

Waarom deze discretie, dat kan men zich afvragen. Misschien omdat in het advies van de Raad voor Dierenwelzijn betreffende het huisvesten van dolfinaria gehamerd wordt op een groter zwemvolume, terwijl door de uitbreiding van 6 naar 8 dolfijnen het zwemvolume per dolfijn gevoelig daalt? Misschien omdat men verwacht van het dolfinarium dat ze openheid geven over transferts van en naar het dolfinarium, en dat bespreken? Misschien omdat het dolfinarium, indien ze 8 dolfijnen zouden huisvesten, niet meer in regel zouden zijn met de wetgeving wat betreft het maximum te houden dieren rekening gehouden met de beperkte plaats?

Woordvoerder Benjamin Loison: ‘Bite Back eist opheldering rond de transferts, en dringt er ook op aan dat er een inspectie komt van de FOD Volksgezondheid, dienst Dierenwelzijn.  Het is duidelijk dat we de sluiting van het Boudewijn Seapark willen, en niet een aangepaste grotere versie, maar het zou wel heel erg zijn als het dolfinarium zich nu ook nog eens in de illegaliteit zou begeven. En in plaats van meer ruimte te krijgen, worden de dieren nu nog dichter op elkaar gepropt. Dit is onacceptabel.’

Dierenrechtenorganisatie Bite Back voert trouwens deze zaterdag, in het kader van de wereldwijde campagne Empty the Tanks voor de sluiting van alle dolfinaria, actie op de Grote Markt in Brugge en voor het dolfinarium. Op de Grote Markt zullen 50 vrijwilligers met actieborden in een grote kring staan en zo de dolfijnengevangenis uitbeelden. Er worden ook 21 kruisjes geplaatst in een dolfijnenkerkhof, een kruis voor iedere dolfijn die stierf in het dolfinarium.
Meedoen kan nog. Meer info op het facebookevent