Weet Wie Je Eet campagne Roeselare

22-02-2014

Roeselare, 22 februari 2014 – Een actie doen rond varkensleed in Roeselare leek op het eerste zicht niet zo evident. Een groot deel van de varkenshouderijen waarvan Bite Back beelden vrijgaf, liggen in de omstreken van deze stad. Een stand op het nieuw aangelegde Stationsplein gaf ons de gelegenheid om de bezoekers en inwoners van Roeselare te tonen wat de gevolgen zijn van de keuze voor (varkens)vlees.

Onze stand was nog niet goed en wel opgesteld of wij hadden er reeds twee nieuwe leden bij, wat een goed begin van een interessante dag bleek te worden. De mensen waren in het algemeen zeer aanspreekbaar en bereid te luisteren naar wat wij te vertellen hadden over het lijden van varkens voor hun vlees. Maar zeer bijzonder was ook de ontmoeting van verschillende personen die nog in de varkenssector gewerkt hebben. Geen goed woord hadden ze over voor de behandeling van de varkens. In tegenstelling tot wat de vertegenwoordigers van de industrie verklaren, kregen wij verhalen te horen over serieuze wanpraktijken, zowel wat het schenden van wettelijke maatregelen betreft als de gruwelijke behandeling van de dieren: overvolle transportvrachtwagens, gruwelijke methodes (spade, elektriciteit) om varkens toch maar ergens in te dwingen…

Ook in deze stad ontmoetten wij mensen die ons volledig steunden en merkten we dat het bewustzijn rond het consumeren van dierlijke producten groeit. Het immense dierenleed dat achter gesloten deuren plaatsvindt om het plezier van de smaak, kreeg even een gezicht in een stad omringd door veeteeltbedrijven.

Een einde aan alle dierenleed: hiervoor stonden zes enthousiaste vrijwilligers op zaterdag 22/2/14 op het Stationsplein te Roeselare.
Meer info over onze campagne vind je op: www.varkensleedvlaanderen.be

Weet wie je eet Roeselare

Weet wie je eet Roeselare