Wat is speciësisme?

25-08-2020

Op 29 augustus is het de Werelddag voor het Einde van Speciësisme. Bite Back verzet zich tegen deze (en andere) vorm van discriminatie, en noemt zich anti-speciësistisch. Maar, wat is speciësisme eigenlijk?

Speciësisme is een ideologie die het leven en de belangen van niet-menselijke dieren niet respecteert, simpelweg omdat ze tot een andere soort behoren. Je kunt het als begrip vergelijken met racisme of seksisme, het is discriminatie op basis van soort net zoals discriminatie op basis van ras of geslacht bestaat. Dit -isme plaatst dieren buiten onze morele overwegingen.

Om het wat meer concreet te maken: In onze overwegingen nemen we als mensen vaak een verschil tussen soorten mee, zo vinden we het lijden van een hond bv. erger dan het lijden van een kip. Hun lijden is echter even erg. Het verschil dat we in onze morele overwegingen meenemen is speciësisme.

Wat is anti-speciësisme?

Bite Back noemt zich anti-speciësistisch en draagt dit uit. Maar wat is dat juist? Anti-speciësisme is de afwijzing van het gebruik van soort als argument om het leven en de belangen van een bewust wezen te negeren. We verzetten ons tegen discriminatie van soort en vinden bv. het lijden van alle dieren even gruwelijk.

Wat kan ik doen?

  • Doe mee aan onze online actie voor de Werelddag voor het Einde van Speciësisme
  • Deel informatie zodat het begrip meer bekendheid krijgt
  • Wees kritisch voor je eigen gedachten en handelingen
  • Lees je in over het onderwerp, bv. via de website van WoDES of via onze boekenlijst

Dit artikel is slechts het eerste in een reeks. We vertellen je de komende tijd graag meer over onze standpunten.

Eenmalige donatie


Doe een (eenmalige) donatie en steun daarmee het werk van Bite Back. Wil je ons blijvend steunen, kan dat ook door vaste donateur of lid te worden.