Via deze weg delen we mee

30-11-2018

Via deze weg delen we mee dat we vanaf heden het contract met een van onze medewerkers hebben verbroken. Dit gebeurde nadat onze vertrouwenspersoon klachten heeft ontvangen die duidelijk wijzen op  ernstig grensoverschrijdend gedrag, hetgeen in overtreding is met de interne gedragscode die Bite Back hanteert voor al haar vrijwilligers en medewerkers.

Als total liberation vereniging tolereert Bite Back geen enkele vorm van onrecht en schaart zich aan de zijde van de slachtoffers. We betreuren het ten zeerste dat dit binnen onze vereniging is kunnen gebeuren en uiten onze diepe spijt naar de slachtoffers toe.

We verwijzen iedereen die mogelijkerwijze te maken heeft of heeft gehad met enige vorm van ongewenst gedrag binnen onze vereniging door naar onze vertrouwenspersoon. Klachten worden strikt vertrouwelijk behandeld via ombudsdienst.biteback@outlook.beVoor mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor buiten onze vereniging verwijzen we door naar Tele-Onthaal voor België (via 106) of Sensoor voor Nederland (via 0900-0767)