Varkensleed Vlaanderen

Varkensleed Vlaanderen is het eerste undercover onderzoek dat door Bite Back naar buiten werd gebracht. 9 bedrijven, verspreid over 3 provincies, werden door een anoniem onderzoeksteam bezocht. Het onderzoek werd eind 2013 gepubliceerd en toont beelden uit de Vlaamse varkensindustrie. De beelden werden getoond op beide nationale televisiezenders en in alle kranten.

Schokkende beelden

Beelden die we eerder al zagen in undercover onderzoeken uit andere Europese landen werden ook in de Vlaamse boerderijen nogmaals bevestigd. Dode biggetjes, kreupele dieren, ontstoken ogen, zweren, tumoren, een biggetje dat langzaam onder de zeug wordt geplet, en een biggetje dat verdrinkt in een drinkbak. En dit waren niet de ‘enkele rotte appels’ waar de industrie zo graag naar verwijst. Dit waren beelden van de boerderijen van woordvoerders en voormalige bestuursleden van de Vereniging voor Varkenshouders en het Algemeen Boeren Syndicaat, winnaars van de Golden Pig Award, zaakvoerders die claimen in hoge mate rekening te houden met het welzijn van hun varkens.

Bite Back voor de rechter

Zoals zo vaak gebeurt met klokkenluiders, werd Bite Back door de varkensboeren voor de rechter gedaagd met als aanklachten: het verspreiden van drukwerk zonder vermelding van auteur of drukker, bedreigingen, huisvredebreuk, belaging, laster en eerroof, lasterlijke aangifte, informaticamisdrijf en aanzetten tot haat. Dit proces is in 2018 nog steeds niet afgesloten.

Bekijk de beelden uit het undercover onderzoek Varkensleed Vlaanderen.