Stuur een protestmail naar minister Schauvliege over de milieuvergunning voor nertsenkwekerij Langemark

31-12-2012

Op een moment waarop Nederland, net als Engeland, Kroatië, en Oostenrijk, het kweken van pelsdieren verbiedt, gaat de Belgische regering een milieuvergunning uitreiken voor de uitbreiding van de nertsenkwekerij in Langemark. Dit is volgens Bite Back een compleet verkeerd signaal.

Artikel : http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20121228_00416528

Wij willen minister Schauvliege dan ook met aandrang vragen niet langer milieuvergunningen uit te reiken aan de nertsenkwekerijen in België en ook binnen de regering te ijveren voor een verbod op het kweken van pelsdieren en een verbod op de import van bont.

Stuur vandaag nog een mailtje naar : kabinet.schauvliege@vlaanderen.be

De onderstaande modelbrief kan als voorbeeld gebruikt worden.

 

Geachte Mevrouw Schauvliege,

Vol ongeloof en verontwaardiging moest ik in de pers vernemen dat u een
milieuvergunning toekent voor de uitbreiding van 800 naar 9000 nertsen
aan nertsenkweker Fran §ois Coffyn in Langemark.

Uit een opiniepeiling van het IPSOS Social Research Institute uitgevoerd
in januari van dit jaar blijkt dat bijna 9 op 10 Belgen zich uitspreken
voor een wettelijk verbod op pelsdierkwekerijen.

Verder verwijs ik u graag naar een studie van CE Delft genaamd 'The
environmental impact of mink fur production'. Deze studie werd in
januari 2011 gepubliceerd
(http://www.gaia.be/download/3aa88260f4cef0dce6ea42ba67738141) en toont
aan dat bont in vergelijking met textiel de hoogste impact heeft voor 17
van de 18 berekende milieueffecten, waaronder klimaatverandering,
vermesting, en toxische emissies.

Daarbij is er voor de buurtbewoners sprake van geurhinder en andere
overlast.

Ten slotte wens ik u ook te wijzen op het dierenleed dat gepaard gaat
met het kweken van dieren voor hun pels. De 150.000 nertsen die in
België jaarlijks gekweekt worden, zitten opgesloten in kleine,
draadgazen kooien van 80 cm x 30 cm x 30cm, terwijl hun leefgebied in de
vrije natuur ongeveer 4 km² bestrijkt. Dit gebrek aan bewegingsvrijheid
en zwemwater bezorgt de dieren stress, hetgeen zich uit in onnatuurlijk
gedrag waarbij ze ronddraaiende bewegingen maken met het hoofd of
onophoudelijk op en neer springen in hun kooien. Daarnaast vind ik het
kweken en doden van een dier met als enig doel het bekomen van een
luxeproduct als bont, ethisch gezien ook verwerpelijk.

Op een moment waarin de regering in Nederland, als derde grootste
wereldproducent van nertsenbont, ervoor kiest om, net als in Engeland,
Kroatie, en Oostenrijk, een verbod uit te vaardigen voor het fokken van
pelsdieren, geeft u met deze milieuvergunning een totaal verkeerd
signaal.

Ik wil u, als minister van leefmilieu, natuur, en cultuur, dan ook met
aandrang vragen deze beslissing ongedaan te maken. Verder wil ik u ook
vragen om in de toekomst geen milieuvergunningen meer toe te kennen van
de overige pelsdierkwekerijen in België, en binnen de regering te
ijveren voor een verbod op pelsdierkwekerijen en een verbod op de import
van bont in België.

Hoogachtend,