Steun aan rechtszaak tegen slachthuis Tielt

27-11-2019

In 2017 schokten onze collega’s van Animal Rights het hele land met gruwelijke beelden van het slachthuis van Tielt. Een undercover-activist filmde hoe varkens werden geschopt en geslagen, met de oren werden getrokken, de doodsangst stond in de ogen van de arme dieren te lezen. De beelden staan in ons geheugen gegrift en zullen voor altijd onze strijd voor dierenrechten voeden. 

Hoewel het slachthuis meteen na het verspreiden van de beelden gesloten werd in opdracht van bevoegd minister Ben Weyts, mocht het de deuren kort erna opnieuw openen. 

Eis voor strenge straf voor slachthuis

Tegelijkertijd met het verspreiden van de beelden daagde Animal Rights Debra-group, uitbater van het slachthuis, voor de rechter. Op 25/11 kwam de zaak voor in het gerechtsgebouw van Ieper. Animal Rights besloot een protest te organiseren voor de deuren van het gerechtsgebouw om zo het lot van duizenden varkens die in Tielt een gruwelijke dood sterven opnieuw onder de aandacht te brengen. Bite Back tekende present aan het gerechtsgebouw, solidair met Animal Rights. Tijdens de zitting eiste het openbaar ministerie een strenge straf voor de slachthuis want dergelijke onterende toestanden kunnen hoegenaamd niet. Hoewel de uitbater de schuld erkende en beloofde van diervriendelijker te werk te gaan in de toekomst maken we ons als dierenrechtactivisten geen illusies. In een plaats waar een levend, voelend wezen binnengaat om er daarna in stukjes versneden weer buiten te komen, kan niets diervriendelijks gebeuren. 

Sluit alle slachthuizen!

Tijdens onze vegan outreach-gesprekken geven heel wat mensen aan dat ze, na het zien van de beelden van Tielt, bewust zijn gaan nadenken over hun eetgedrag. Hoewel we hopen dat Debra-group schuldig wordt bevonden en een zware straf dient te ondergaan, blijft er voor ons slechts é én oplossing mogelijk: de sluiting van alle slachthuizen. Enkel op die manier kan dierenleed worden vermeden, want er bestaat geen humane manier om iemand te doden die wilt blijven leven.