Protestactie grootste varkensslachthuis van België

04-03-2019

Zaterdag 2 maart organiseerde Bite Back een protestactie aan het grootste varkensslachthuis van België, Sus Campiniae in Oevel. Met zo’n 150 activisten en het lokale actiecomit é “Oevel zonder slachthuis” vroegen we de sluiting van dit slachthuis.

We kregen bovendien de steun van organisatie Animal Rights en onafhankelijk Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum.
De deelnemers aan deze actie konden hun zelfgemaakte boodschap ophangen aan de hekken van het slachthuis om de ontelbare slachtoffers te herdenken. Er waren heel wat emotionele, maar ook hoopvolle, boodschappen te lezen.
Nadien vroegen we om een minuut stilte om de 40.000 varkens die hier wekelijks de dood vinden te herdenken.

Geen milieuvergunning

Begin december 2018 kreeg dit slachthuis geen nieuwe milieuvergunning van Vlaams minister Joke Schauvliege. Enkele weken later vroeg het bedrijf een schorsing van dat besluit aan bij de Raad van State, die deze aanvraag echter verwierp. Er werd door de afdeling Handhaving een bestuurlijke maatregel opgesteld waarbij het slachthuis alle nodige maatregelen moet treffen om alle vergunningsplichtige activiteiten tegen 9 augustus te stoppen.

In februari kondigde het slachthuis echter aan een nieuwe milieuvergunning te zullen aanvragen… Wij vinden dat de opgelegde maatregelen veel strenger moeten zijn! Een ander bedrijf dat opereert zonder milieuvergunning zou gesloten worden, of zou dwangsommen krijgen voor elke dag dat het zonder milieuvergunning open blijft. Waarom kan dat niet met dit grootste varkensslachthuis van het land? Eerst beginnen ze te bouwen en te slachten zonder dat alles in orde is, en nu krijgen ze nog meer dan 6 maanden de tijd om zich in orde te stellen?

De Standaard en HLN berichtten over ons protest aan SUS Campiniae. RTV maakte een reportage over onze protestactie:

Sluit alle slachthuizen

Bite Back voert reeds sinds 2016 actie voor de sluiting van dit slachthuis. We eisen de sluiting van alle slachthuizen.
Meer informatie over onze acties aan Sus Campiniae vind je hier.
Vind je het net zo belangrijk als ons dat we tegen dit slachthuis, en andere slachthuizen, blijven protesteren? Steun ons dan als lid of word activist.