Proefdieren in actie: Proefdierenbeleid van minister Onkelinx onder vuur

24-04-2009

Brussel – In het kader van Wereldproefdierendag, vrijdag 24 april, hebben activisten van dierenrechtenorganisatie Bite Back actie gevoerd bij minister Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Handelsstraat 78-80, Brussel), verantwoordelijk voor het dierproevenbeleid. Drie activisten verkleed als proefdieren – een aap, een beagle en een konijn – beelden het spreekwoord ‘Horen, zien en zwijgen’ uit en hadden een bordje rond hun hals met de veelzeggende tekst: ‘Ben ik een mens dan?’ Andere activisten hielden een groot spandoek met ‘ Stop Dierproeven’ op. Hiermee klagen ze het feit aan dat de laatste jaren het aantal dierproeven in België al vanaf 2000 (aantal gebruikte proefdieren in 2000: 651.504) blijft toenemen. In 2007 werden er 779.860 proefdieren gebruikt.

De proefdieren overhandigden aan een kabinetsmedewerker van de minister een wetenschappelijk boek waarin artsen dierproefvrije onderzoeksmethodes bepleiten en de wetenschappelijke onjuistheid en het gevaar voor de mens van dierproeven blootleggen. Alle Bite Back activisten en de media werden binnen ontvangen waar open gesproken werd over het proefdierenbeleid. Minister Onkelinx blijkt, net als Bite Back, voorstander van de oprichting van een “Belgisch Centrum voor toxicogenomica” dat onderzoek doet naar alternatieven voor dierproeven, er komt  een verbod op het uitvoeren van proeven op mensapen en striktere normen voor huisvesting en verzorging van proefdieren.

Om haar eis kracht bij te zetten is Bite Back gestart met het Platform voor Wetenschap zonder Dierproeven (PWD) Dit platform werd opgericht om een tegengewicht te bieden aan het eenzijdige wetenschappelijke geluid vanuit de farmaceutische industrie. Met dit platform wilt Bite Back de wetenschappelijke informatie van artsen- en wetenschappersorganisaties, die vanuit medisch en wetenschappelijk oogpunt tegen dierproeven zijn, bundelen in een Nederlandstalige infosite. Daarnaast wilt het platform het onderzoek zonder dieren een hart onder de riem steken en stimuleren door de oprichting van een fonds. Vanuit dit fonds zal onderzoek waar geen dieren bij gebruikt worden, financieel ondersteund worden.

Op Wereldproefdierendag starten we ook een E-action naar minister Onkelinx waarbij het publiek de minister oproept om alternatieve, dierproefvrije en efficiëntere onderzoeksmethoden in te zetten, actief contact te zoeken met wetenschappers en artsen die op ethische en wetenschappelijke gronden tegen dierproeven gekant zijn, en de namen te noemen van bedrijven die dierproeven doen.
 
‘Dierproefnemers maar ook de overheid zitten vastgeroest in oude gewoontes. Ze investeren nauwelijks in dierproefvrije onderzoeksmethodes, waardoor deze jarenlange vertraging oplopen. Het is de hoogste tijd dat het roer omgaat: daar zijn zowel mens als dier bij gebaat’, aldus Marianne Huiberts, woordvoerder van Bite Back.

Meer informatie over dierproeven : www.dierproeveninformatie.be