Dolfijnen Vrij! Doneer voor onze dolfinariumcampagne.

In het laatste dolfinarium van België zitten acht dolfijnen opgesloten op nog geen fractie van de door de diersoort gebruikte ruimte in het wild. Ze voeren kunstjes op voor dode vis tijdens drukke en luide shows. Ze kunnen een groot deel van hun natuurlijk gedrag niet uitvoeren.

Jij kan een verschil maken voor deze acht dieren en voor de toekomst van dolfinaria. Bite Back wil met de campagne Dolfijnen Vrij streven naar een Vlaams verbod op het houden van zeezoogdieren in gevangenschap, geruggesteund door een verbod op zowel het fokken met, als het ex- en importeren van, deze dieren.

Doneer hier en draag bij aan een dolfinariumvrij België, waarin de intelligente dieren niet langer worden ingezet voor vermaak en economisch gewin.

 

Waarvoor zal het geld van deze crowdfund in 2023 gebruikt worden?

 

– We blijven onderzoek doen en hierover berichten. Zo tonen we de beleidsmakers dat een dolfinariumvrij België een noodzaak én een mogelijkheid is.

– We sensibiliseren mensen over het contrast tussen het leven van dolfijnen in het wild en dolfijnen in gevangenschap. We doen dit o.a. door het verspreiden van informatieve flyers, maar ook door online campagnes (o.a. Facebook ads).

– We organiseren (protest)acties om het lot van de dolfijnen onder de aandacht te brengen en kopen in het oog springend actiemateriaal aan (denk aan flyers, posters, stickers, banners, actieborden, …).

– We blijven met tactische ingrepen druk zetten op de organen die het streven naar een dolfinariumvrij België bemoeilijken.

 

Wat deden we het afgelopen jaar met de middelen die via deze crowdfund binnenkwamen?

 

– We organiseerden acties! Zo stonden we om de twee maanden aan het dolfinarium, en namen we zowel in maart als in november plaats aan het kabinet van de minister van dierenwelzijn.

– We konden nieuwe flyers laten drukken, zowel in het Engels als in het Nederlands (van de Franse versie hadden we er nog genoeg). Die flyers delen we uit aan het dolfinarium en op acties.

– We maakten stickers. De verkoop van die stickers helpt ons dan opnieuw met het ondersteunen van onze werking.

– We kochten een dolfijnenpak (€500) aan waarmee onze acties extra in het oog springen.

– We maakten (online) reclame voor onze petitie en haalden zo meer dan 11 000 handtekeningen binnen, die we voorlegden aan de minister Dierenwelzijn.

– We kregen tijd en ruimte om research te doen, en om een rapport op te stellen rond dolfijnen en dolfinaria. We zaten samen met het kabinet van dierenwelzijn en bezorgden hen een uitgewerkt dossier rond Boudewijn Seapark. Ook schreven we een open brief aan de minister.

– We voerden online actie (zoals tegen het zwemmen met dolfijnen in Boudewijn Seapark), verspreiden beelden en informatie en trachtten zo mensen op de hoogte te brengen van het natuurlijke leven van dolfijnen en de dolfinariumindustrie.

Steun de crowdfund Dolfijnen Vrij voor een dolfinariumvrij België
21%

Steun een dolfinariumvrij België!

€ 900 opgehaald van € 4350

  • €10
  • €25
  • €50
  • €100
  • €250

35 Donateurs

  €4.350,00   Goal

Categorie: