Ophefmakkend undercoveronderzoek! Dode varkens, ontstoken ogen, tumoren, verlammingen en …

20-06-2011

Een groep vrijwilligers heeft in het geheim onderzoek gedaan naar de Nederlandse varkensindustrie. Vandaag publiceert de nieuwe organisatie ONGEHOORD de resultaten in het Algemeen Dagblad, op hun website achtergeslotendeuren.org en met een fototentoonstelling in Amsterdam. De beelden die zij naar buiten brengen, geven een heel ander beeld van de veehouderij dan tot nu toe werd vertoond. Zo laat een LTO topvrouw graag haar ligstal zien, terwijl haar andere stallen vies en overvol blijken te zijn. Het BeterLeven kenmerk van de Dierenbescherming blijkt niets in het varkensleven te verbeteren. Naast opgeruimde zichtstallen waar het publiek mag komen kijken, staan vieze stallen met dode en gewonde dieren.

In het onderzoek is veel aandacht voor de zogenaamde voorlopers in de industrie. Dit is ook te zien aan de eigenaren van de bedrijven. Hieronder bevinden zich de secretaris van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders, de voorzitter van de varkensvakgroep van LTO, de voorzitter van Varkens in Zicht en enkele varkenshouders die geregeld in de media optreden. Het onderzoek toont aan dat de varkenshouders van alle sectoren, van biologisch tot mega-stallen, een verkeerd beeld schetsen van de varkenshouderij.
Ongehoord is een nieuwe organisatie die zich inzet voor een gelijkwaardige en respectvolle behandeling van dieren. Alle dieren (mensen, honden, katten, koeien, kippen, varkens, ratten en andere soorten) kunnen emoties ervaren, zoals pijn, blijdschap, plezier en angst. Elk dier is een individu met eigen gevoelens, behoeften en interesses. Elk dier wil leven. Omdat uiteindelijk alle varkens worden doodgemaakt vindt Ongehoord dat er geen diervriendelijke varkenshouderij bestaat.
Een anonieme vrijwilliger van het onderzoeksteam: “Als je de stal binnen komt, slaat de geur van ammoniak op je longen, je kunt bijna niet ademen zonder luchtmasker. De varkens reageren heel erg op je, netals honden. Als je binnen komt staan ze vaak eerst stil te kijken. Dan begint er een te knorren of blaffen, waardoor iedereen weer begint te lopen. Het is een raar idee dat alle dieren die we gezien hebben inmiddels dood zijn gemaakt voor hun vlees. Sinds ik het onderzoek heb gedaan, eet ik geen vlees meer.”

Kijk hieronder naar de schokkende beelden van het onderzoek, en verspreid ze vooral!

Meer info over het onderzoek is te vinden op www.achtergeslotendeuren.org

Hier vind je de foto’s die het onderzoek documenteren.

 

 

 

Bite Back staat 100% achter Ongehoord, en stuurde daarom ook onderstaande steunbetuiging

Er is moed voor nodig om dit soort undercoveronderzoek te doen, en er is ook moed voor nodig om dit soort beelden naar buiten te brengen. De aangrijpende beelden die Ongehoord de wereld instuurde, laten het ware gezicht zien van de vee-industrie. Een ongemakkelijke waarheid voor velen. Deze dierenuitbuiting kan vooral blijven bestaan omdat deze wreedheden achter gesloten deuren, in het geniep, gebeuren. Daarom is het blootleggen, het openbaren van het maatschappelijk geaccepteerd systeem van dieren houden en doden voor menselijke consumptie, zo belangrijk.

De deksels van stinkende potjes die gesloten hadden moeten blijven, werden gelicht. Ongehoord toont het ware gezicht van de varkenshouderij. Undercover onderzoek geeft een ander beeld dan wanneer je naar een open dag of zichtstal gaat. Onaangekondigd bezoek legt de vinger op de zere plek: zo gaat de vee-industrie werkelijk met dieren om, de aangetroffen toestanden zijn gewoon inherent aan de vee-industrie. De massale uitbuiting van miljoenen weerloze dieren in stinkende, overvolle stallen, dieren gereduceerd tot producten, en ook zo behandeld.

Iedereen die daar nu oprecht over verontwaardigd is, en eerlijk is tegenover zichzelf, heeft de morele plicht conclusies te trekken en weet wat haar of hem te doen staat. Geen halfslachtige maatregelen. Net zoals de vee-industrie een kwaad is voor miljoenen dieren dat moet worden afgeschaft, niet gereguleerd.

En natuurlijk komt er een reactie van de gevestigde orde die moord en brand schreeuwt over het onrecht dat varkensboeren zou zijn aangedaan, hun privacy aangetast, ze voelen zich onveilig. Geen woord over het onrecht dat deze dieren wordt aangedaan. Want zo werkt het systeem, dat beschermt de economie, de belanghebbenden, de varkensboeren, de vee-industrie en hun machtige (politieke) vertegenwoordigers. Ze zullen met alle mogelijke middelen het dierenleed proberen te minimaliseren, proberen goed te praten, uithalen naar de dierenrechtenactivisten, en hen actief tegenwerken.

Als niemand ooit de moed zou hebben om hiertegen in te gaan, zou er niets veranderen in de wereld. De onderzoekers,die veelal wisten wat voor een hel ze zouden aantreffen,hebben zich toch aan deze wreedheden blootgesteld om de waarheid, de realiteit, te onthullen. Met een beperkt budget zo’n grootscheeps onderzoek doen is indrukwekkend te noemen. Dit is te danken aan de kracht van de grassroots dierenrechtenactivisten van Ongehoord en het onderzoeksteam, en de wil om het onrecht aan te klagen.

Ze hebben echter ook een spiegel voorgehouden aan de dierenbeschermingsorganisaties die schermen met keurmerken en prijzen uitdelen aan veeboeren. Zij, die actief meewerken aan het in stand houden van de vee-industrie, het fokken en doden van dieren, en het eten van dieren aanmoedigen. Dit onderzoek toont het falen aan van de zogenaamde verbeteringen in het dierenwelzijn.

Dierenrechtenorganisatie Bite Back wenst het onderzoeksteam en Ongehoord te bedanken voor hun tomeloze inzet, durf en moed om op te komen voor de allerzwaksten. Wat zij voor dieren doen, het openbaar maken van dierenleed, stelling durven nemen, daadwerkelijk de belangen van weerloze dieren behartigen, is bewonderingswaardig en oprecht. Zij zijn de voorvechters voor dierenrechten. Petje af voor Ongehoord!

Hier kan je het onderzoeksteam steunen.