Nieuw opgericht Comité 'MIKY' vraagt snelrecht voor verwaarloosde dieren van Gelinden

06-10-2005

Miky is samen met 27 lotgenootjes op 15 juli 2005 in het dierenasiel van Sint-Truiden terechtgekomen nadat ze zwaar verwaarloosd werden door een boer in Gelinden.
Momenteel is er nog altijd geen duidelijkheid over het lot van Miky! Om maximale steun te verlenen aan het dierenasiel van St-Truiden hebben de dierenrechtenorganisaties GAIA , BLID & BITE BACK samen met het dierenasiel het Comit é “MIKY” opgericht.

Het Comit é ijvert ervoor dat er geen dieren terug moeten naar de eigenaar én dat de zaak zo snel mogelijk correctioneel wordt behandeld .
De dieren én de bevolking hebben daar recht op!
Moest er enkele weken  geleden een kind onttrokken zijn aan een gezin omdat het verwaarloosd werd zou niemand eraan denken om dit kind zomaar terug te geven. Waarom kan dit met dieren w él?!
Wij vragen SNELRECHT voor de dieren in het belang van het dierenwelzijn.
Het comit é vraagt  massale steun en hoopt dat nog duizenden mensen de lopende petitie  tekenen .
Het comit é plant tevens verdere acties…
Voor de dieren is het inmiddels bang afwachten op hun nieuwe thuis… de hemel of de hel?

 

 

 

UPDATE 13-10-2005

 

Comit é MIKY overhandigt meer dan 80.000 handtekeningen aan parket in Hasselt

 

Het pas opgerichte comit é MIKY (genoemd naar é én van de verwaarloosde dieren) vindt het onaanvaardbaar dat de zwaar verwaarloosde inbeslaggenomen dieren van Vangilbergen uit Gelinden eventueel terug zouden moeten naar deze dierenbeul.  Daarom ging het comit é MIKY, bestaande uit vertegenwoordigers van het dierenasiel Sint-Truiden, Bite Back, Gaia en Blid naar het gerechtsgebouw in Hasselt om ruim 80.000 handtekeningen af te geven. Donderdag 20 oktober beslist de rechter of de dieren terug moeten naar de eigenaar of geadopteerd mogen worden. Comit é MIKY werd op het parket ontvangen door Procureur Lenaers die de handtekeningen in ontvangst nam. Comit é MIKY vraagt om snelrecht: we vragen dat de dierenverwaarlozer Vangilbergen een verbod krijgt om nog dieren te houden. Vangilbergen heeft in het verleden al eerder zijn dieren verwaarloosd. Nu dus al voor een tweede keer … Het is aan de rechter of er dieren terug mogen naar een notoire dierenbeul of dat er eindelijk recht zal geschieden en Vangilbergen de dieren niet terug krijgt. 80.000 mensen staan achter deze dieren en zullen niet tolereren dat de dieren terug moeten. We houden je op de hoogte.

 

 

 

UPDATE 20-10-2005

 

Comit é MIKY heel blij met gunstige uitspraak in kortgeding

 

Het Comit é MIKY, opgericht door GAIA, BITE BACK en BLID ter ondersteuning van het DIERENASIEL SINT-TRUIDEN in de zaak van de dierenverwaarlozing in Gelinden, is bijzonder opgetogen over de beslissing van de rechter in kortgeding. Die oordeelde vandaag dat de in juli jl. in beslag genomen honden en katten van Gelinden niet terug moeten naar de eigenaar, die ze zwaar verwaarloosd had. Sommige zaten onder de schurft en waren er heel erg aan toe. Miky en zijn lotgenoten mogen van de rechter blijven in het dierenasiel van Sint-Truiden, dat zich over hen ontfermt.
Het was de man bij wie de dieren in beslag genomen waren, die het kortgeding had aangespannen tegen de burgemeester van Sint-Truiden, Ludwig Vandenhove. Nadat de inspectiedienst Dierenwelzijn van het ministerie van Volksgezondheid de periode van in beslag name niet verlengd had, besliste de burgemeester dat de dieren onder geen beding terug mochten en in het dierenasiel moesten blijven, waar ze de nodige zorgen krijgen. Een eerdere beslissing van het ministerie tot teruggave deed een storm van verontwaardiging ontstaan.

 

Vorige week donderdag voerde het Comit é MIKY nog actie bij het parket van Hasselt. Een delegatie overhandigde 85000 handtekeningen aan de procureur. Het comit é MIKY vraagt snelrecht voor de dieren. Het comit é wil dat de man die zijn dieren zo verwaarloosde, snel vervolgd wordt en dat de dieren onder geen beding teruggaan. Met de gunstige uitspraak in kortgeding is er weer een belangrijke stap gezet voor de dieren.