Nationaal import- en handelsverbod op honden- en kattenbont er door!

16-01-2004

Er komt een nationaal import- en handelsverbod op honden- en kattenbont. Dat hebben federaal minister van Economie en Buitenlandse Handel Fientje Moerman (VLD), haar collega van Consumentenzaken Freya Van Den Bossche (sp.a) en minister van Dierenwelzijn Rudy Demotte (PS) beslist.

Dierenrechtenorganisatie Bite Back heeft aan deze positieve beslissing actief bijgedragen. Op 11 november 2003 startte Bite Back een succesvolle e-mailactie naar minister van Dierenwelzijn Rudy Demotte om hem aan te sporen werk te maken van een verbod op de invoer en handel in honden- en kattenbont. Deze e-mailactie leverde al snel een concreet antwoord van de minister op. Op 20 november 2003 kondigde hij aan voorstander te zijn van zo’n verbod, met de voorkeur voor een Europees verbod, en samen met de andere betrokken ministers Moerman en Van Den Bosche te gaan werken aan de uitwerking ervan. Met als gevolg dit fantastische resultaat: een definitief nationaal verbod op de import en de handel in honden- en kattenbont.

De e-mailactie voor België werd diezelfde maand voortgezet maar nu richting het Europees Parlement. Bite Back heeft deze actie samen met vzw Dierenleed Azië opgezet. Alle Belgische Europarlementariërs en alle andere Europarlementariërs werden gemaild, geschreven of gefaxt. Dankzij de niet aflatende inspanningen van onze activisten tekenden steeds meer Belgische Europarlementariërs voor een Europees verbod op honden- en kattenbont. Uiteindelijk tekenden maar liefst 21 van de 25 Belgische Europarlementariërs.

Bite Back was op 3 december 2003 aanwezig op de persconferentie georganiseerd door o.a. Europarlementariër Nelly Maes (Spirit) en Dierenleed Azië in het Europees Parlement. Daar werden alle Europarlementariërs nog eens opgeroepen tot het steunen en tekenen van een Europees verbod op honden- en kattenbont.

Dierenleed Azië heeft intensief en indrukwekkend lobbywerk verricht zowel op Belgisch als op Europees politiek vlak. De Europarlementariërs van o.a. Frankrijk, Spanje, Griekenland, Duitsland, Nederland, Luxemburg, Portugal en de Scandinavische landen die nog niet getekend hadden, werden door Bite Back en Dierenleed Azië aangespoord om dat alsnog te doen.

Er is hard voor gestreden, door internationale dierenorganisaties, diverse politici en vooral veel individuele burgers die om dieren geven. Op 16 december 2003 werd er uiteindelijk een meerderheid gevonden voor een Europees verbod op de invoer van honden- en kattenbont. Het is nu aan de Europese Commissie en Commissaris Byrne om werk te gaan maken van de wens van Europese burgers en Europarlementariërs om een verbod op de invoer en handel in honden- en kattenbont te verwezenlijken. Bite Back blijft de gang van zaken nauwlettend in het oog houden.

Dank aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen tot het slagen van deze acties.