Minister Crevits kan zich niet inbeelden dat we de varkensindustrie niet koesteren.

28-02-2022

Op de vergadering van de Vlaamse Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van 19 januari 2022 verkondigt minister Crevits (CD&V) haar liefde voor varkensvlees. Moeten we ons vragen stellen wanneer een minister haar voorkeur voor een industrie zo onomwonden laat blijken? En wanneer ze daarvoor reclame maakt? Bite Back vindt van wel, zeker omdat zulke voorliefde voor vlees de dieren en het milieu beschadigt.

Crevits vertelde op de commissievergadering in januari dat een toekomst zonder varkens voor haar niet ok é is. Meer bepaald zei ze Sommige mensen zeggen dat je geen vlees meer moet eten. Ik eet graag varkensvlees, ik eet alle vlees graag. Ik ben voor een evenwichtige voeding. Maar ik kan het mij niet inbeelden dat we die sector, die trouwens qua productie aan heel duurzame normen voldoet, niet zouden koesteren en promoten in de toekomst.

We willen de minister er op wijzen dat haar persoonlijke smaakvoorkeur geen richting voor haar beleid zou mogen zijn.

Gezond?

Varkensvlees is voornamelijk rood en bewerkt vlees. Zelfs de Wereldgezondheidsorganisatie klasseert bewerkt vlees als ‘kankerverwekkend’ en rood vlees als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’. Moet een minister en/of overheidsinstantie dit dan werkelijk promoten?

Gezonde plantaardige voeding vermindert de kans op hart- en vaatziekten, vermindert de kans of kanker en op diabetes type II. [red. uiteraard spelen andere factoren dan voeding ook een rol] Het Vlaams Instituut voor Gezond Leven, het instituut dat de omgekeerde voedingsdriehoek in het leven riep, zegt “Een voedingspatroon rijk aan plantaardige en niet-bewerkte voedingsmiddelen is de gezondste keuze.

Minister Crevits kan zich niet inbeelden dat we de varkensindustrie niet koesteren.

Duurzaam?

Kunnen we een sector duurzaam noemen wanneer de desastreuze effecten op het milieu wetenschappelijk aangetoond zijn? Neen! 

Veebedrijven zijn verantwoordelijk voor â…” van de stikstofneerslag in Vlaanderen. Voor ammoniak zijn de cijfers zo mogelijk nog erger, de veeteelt is verantwoordelijk voor 86 % van de totale Vlaamse uitstoot, vooral door rundvee- en… jawel, varkensstallen.

Bovendien ligt het land- en watergebruik en de uitstoot van broeikasgassen vele malen hoger bij dierlijke producten dan bij plantaardige producten. 

Diervriendelijk?

Varkens zijn ontzettend slimme dieren, ze zijn zelfs het derde slimste zoogdier. Het zijn dieren met complexe sociale emoties die bv. geluk kunnen ervaren maar ook pijn kunnen voelen. 

In de dierindustrie worden deze prachtige dieren geslacht op 6 maanden jong, terwijl ze meer dan 10 jaar oud kunnen worden! In ons kleine land slachten we 11 miljoen van deze levende, voelende wezens, per jaar. De dieren leven vaak in miserabele omstandigheden, daar kun je hier meer over lezen.

Minister Crevits kan zich niet inbeelden dat we de varkensindustrie niet koesteren.

Koester varkens, niet de industrie

Minister Crevits stelt dat ze zich niet kan inbeelden dat we de varkenssector “niet zouden koesteren en promoten in de toekomst.

Wel mevrouw de minister, wij kunnen ons dat wel inbeelden. Wij kunnen ons een wereld inbeelden waarin we voelende, intelligente wezens geen vreselijk leven aandoen, waar we ze geen gruwelijke dood laten sterven. Wij kunnen ons een wereld inbeelden waar onze overheid geen vlees sponsort als onderdeel van een evenwichtig voedingspatroon, zeker wanneer de wetenschap en onze eigen gezondheidsinstellingen de consumptie van vlees afraden. Zeker wanneer we zien dat die industrie een ramp betekent in termen van broeikasgassen, stikstof- & ammoniakuitstoot, watervervuiling, landgebruik voor veevoeder, biodiversiteitsverlies enzovoort enzovoort.

Wanneer het onze gezondheid schaadt, wanneer het ons leefmilieu schaadt, wanneer deze industrie een ramp betekent voor de dieren, voor wie doen we dit dan nog? Waarom doen we dit dan nog? Waarom komt ons beleid er mee weg tegen onze belangen in te handelen? 

Wij, en talloze anderen samen met ons, vinden dat we deze dieren niet als product moeten behandelen. Dat we ze niet moeten opkweken in betonnen stallen en de dood injagen in slachtfabrieken. Dat we dieren moeten behandelen als wat ze zijn, levende, voelende, intelligente wezens die geluk willen en kunnen ervaren. De enige toekomst voor de varkensindustrie, en de volledige dierindustrie, is een einde ervan!

Doe zaterdag mee aan onze actie voor de sluiting van het grootste varkensslachthuis in België en herdenk de meer dan 10 miljoen dieren die hier reeds gedood werden. 

Vlaams geld vloeit naar varkenssector
  • https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1591613
  • https://www.standaard.be/cnt/dmf20151025_01938359
  • https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/cancer-carcinogenicity-of-the-consumption-of-red-meat-and-processed-meat
  • https://interactive.carbonbrief.org/what-is-the-climate-impact-of-eating-meat-and-dairy/
  • https://www.vmm.be/lucht/stikstof/uitstoot-ammoniak
  • https://www.gezondleven.be/

Eenmalige donatie


Help ons de dieren helpen! Dankzij jouw donatie kunnen wij dagelijks een verschil maken voor de dieren.