Mauritius en Air France: belangrijke spil in wrede proefdierenhandel

16-09-2005

Brussel/Vilvoorde – Activisten van de nieuwe Belgische dierenrechtengroep Respect voor Dieren en Bite Back bundelen hun krachten in de strijd tegen de internationale handel in proefdieren en het beruchte Britse proefdierenlaboratorium Huntingdon Life Sciences (HLS), de luchtvaartmaatschappijen die proefdieren vervoeren en het eiland Mauritius dat jaarlijks duizenden primaten fokt en doorverkoopt aan laboratoria wereldwijd.

Op vrijdag 16 september bezochten de dierenrechtenactivisten met megafoons, confronterende posters, spandoeken en een activist in een groot apenkostuum in Brussel zowel het hoofdkantoor van Air France, de ambassade van Mauritius en het farmaceutisch bedrijf Roche om er luid en duidelijk hun afschuw te laten horen over de belangrijke rol die deze bedrijven en Mauritius innemen in de dierproevenindustrie. De dierenrechtenactivisten pleiten voor wetenschappelijk onderzoek zonder dierproeven en voor het sluiten van de apenfokcentra op Mauritius en van het commerciële proefdierenlaboratorium HLS.   In Duitsland, Engeland, Ierland, Canada, Amerika, Ierland en Nederland worden er al acties ondernomen onder de banner van de internationale campagne Gateway to Hell

Air France blijkt de spil te zijn in het vervoer van proefdieren, met name van makaakapen uit Mauritius. Dit betekent big business voor Air France.  In 1993 vloog Air France nog 1441 primaten naar Amerika, in 1999 waren dit er al 3200. Ook vliegt Air France makaakapen naar Parijs waar ze via  proefdierenimporteurs worden verkocht aan universiteiten, dierproefinstituten en farmaceutische bedrijven. Ook aan de beruchte commerciële laboratoria Covance en HLS. Beide bedrijven werden meerdere keren geïnfiltreerd door dierenorganisaties en de media.  De undercoverbeelden brachten telkens weer de enorme wreedheid van dierproeven naar boven. Hier vind je die undercoverbeelden van proefdierencentra Covance en HLS .

De meeste vliegtuigmaatschappijen zijn onder druk van dierenrechtenacties gestopt met het vervoeren van proefdieren. Onlangs stopte Air China, British Airlines en Air Mauritius nog met het vervoer van alle proefdieren.  Mauritius is de grootste exporteur van apen aan proefdiercentra. Op het eiland staan drie grote apenfokkerijen die op commerciële basis de apen uit het wild vangen en de gefokte dieren doorverkopen aan dierproefcentra wereldwijd.

Dit wilden we middels ons luid protest duidelijk maken aan de ambassade van Mauritius. Een delegatie van activisten werd ontvangen door de ambassadeur.

De Zwitserse firma Roche in Vilvoorde is é én van de grootste opdrachtgevers van het commerciële proefdierencentrum HLS. Roche vervaardigt een uitgebreid gamma producten: zoals geneesmiddelen, vitamines en chemicaliën voor de industrie. Zij zijn o.a. verantwoordelijk voor een dierproefstudie bij HLS waarbij 64 primaten gruwelijk gedood werden en voor verregaande wreedheid ten aanzien van dieren voor het testen van de voedselkleurstof Canthaxathin. Toen de Britse overheid het middel verbood in 1988 stopte HLS pas maanden later met de weerzinwekkende testen, die in opdracht van Roche gebeurden.
Ook kreeg Roche problemen met het geneesmiddel Posicor, dit middel was uitgebreid getest op proefdieren o.a. in HLS. Het middel veroorzaakte de dood van tientallen menselijke slachtoffers. Het Amerikaanse bureau voor voedsel en geneesmiddelencontrole (FDA) zei over  Roche’s Posicor ‘dat er verschillende veiligere alternatieven beschikbaar zijn.’ 

Respect voor Dieren en Bite Back vinden het onvoorstelbaar en barbaars dat deze bedrijven toch – willens en wetens – blijven investeren in dierproeven. Alleen al de dossiers Posicor en zeer recentelijk ook het Vioxx-schandaal zouden voldoende moeten zijn om een andere dierproefvrije koers te varen. Steeds meer artsen, wetenschappers en ex-dierproefnemers pleiten om zowel wetenschappelijke als ethische redenen voor betrouwbare, humane en dierproefvrije onderzoeksmethoden.

Meer acties ter ondersteuning van de internationale campagne tegen de dierproevenindustrie zijn de komende maanden te verwachten.