Kunnen we nog bezwaar indienen? Maak de natuur niet monddood!

18-05-2021

Bezwaar indienen kan helpen plannen te stoppen die natuur en dieren kapotmaken. Een nieuw Vlaams decreetontwerp van Zuhal Demir (N-VA) wil het moeilijker maken om beroep aan te tekenen tegen omgevingsvergunningen.

De bedoeling van het decreet zou zijn “om tot een meer oplossingsgerichte bestuursrechtspraak te komen en de procedures te optimaliseren”. Dat wil zeggen dat ze investeringsprojecten sneller en efficiënter willen realiseren.

teken de petitie

Algemeen belang is niet belangrijk

Voor burgers wordt het moeilijker om bezwaar in te dienen tegen een omgevingsvergunning. We moeten kunnen aantonen dat het project tegen ons persoonlijk belang ingaat, d.w.z. dat we rechtstreeks benadeeld moeten zijn. Blijkbaar is een oog voor het algemeen belang geen reden meer om naar de rechtbank te stappen.
Als we bv. bezwaar indienen tegen een bedrijf omdat het in strijd zou zijn met de stikstofwetgeving, moeten we aantonen dat het stikstof schadelijk is voor onszelf (zie MO*). Hiermee wordt de relativiteitseis verstrengd, maar in hoeverre dit zal doorgedreven worden is nog onzeker.

 

Bezwaar indienen op “het nuttige ogenblik”

Daarbovenop lezen we in het decreetontwerp dateen vergunning niet kan worden vernietigd als we de ontwettigheid niet “op het nuttige ogenblik” kunnen aanvoeren. Een vrij vage omschrijving, die ons doet vermoeden dat het onwettig zijn van een aanvraag reeds in de eerste fase van het onderzoek aangekaart moet worden. Als je dus een geel aanplakbiljet gemist hebt, heb je pech.

 

Natuurbeschermers worden in de hoek gezet

In plaats van ingediende bezwaren te zien voor wat ze zijn: bezorgdheid om de natuur, om het algemeen belang, de biodiversiteit en de dieren, ziet de Vlaamse regering het enkel als een tegenwerken van nieuwe projecten.

Bij Bite Back dienden we eerder dit jaar bezwaar in tegen de uitbreiding van een kippenstal. Omdat we bezorgd zijn over de tienduizenden dieren die hier op elkaar moeten leven, maar ook omdat dit negatieve effecten heeft op het milieu, de natuur en de omwonenden!

teken de petitie

Teken de petitie

Morgen moet het decreet goedgekeurd worden door het Vlaams Parlement. Teken de petitie en laat horen dat je het niet met dit ontwerp eens bent! Maak de natuur en betrokken burgers ni ét monddood!

Eenmalige donatie


Bite Back zet zich dagelijks in voor miljarden dieren in de industrie. Door o.a. het indienen van bezwaren willen we de bouw van nieuwe stallen en dierbedrijven tegengaan. We kunnen dat alleen met jouw hulp. Help jij ons?