Schenkingen en erfenissen

Met spraakmakende acties en informatieverstrekking op straat, maakt Bite Back een verschil voor de dieren. Jij kunt ons helpen om dit te blijven doen en een betere wereld te creëren voor de dieren. Met een (periodieke) gift of schenking kunnen wij onze activiteiten doorzetten of uitbreiden ten goede van onze strijd voor de totale bevrijding van de dieren. Met jouw nalatenschap maak je zo zelfs na jouw dood nog een verschil voor de dieren.

Schenking

Steeds meer mensen kiezen ervoor om tijdens hun leven een verschil te maken voor de dieren. Een schenking kan zorgen voor een belastingbesparing bij de erfbelasting, want wat je tijdens je leven schenkt, behoort niet tot de erfenis.

Nalatenschap of erfenis

Ook na je dood kun je bijdragen aan een betere wereld voor de dieren. Jouw nalatenschap kan ervoor zorgen dat dieren gered worden uit gruwelijke omstandigheden en dat er blijvend werk gemaakt wordt van een diervriendelijke wereld. Het is mogelijk om in je nalatenschap te regelen dat jouw erfenis geheel of gedeeltelijk naar Bite Back vzw gaat.

De wet wijst na een overlijden steeds de erfgenamen aan, hiervoor is een rangschikking opgesteld volgens orde en graad. Daarnaast heeft iedereen een zekere vrijheid om zelf hun nalatenschap te regelen via testament, huwelijkscontract, samenlevingscontract of schenkingen. Op schenkingen zijn wel schenkingsrechten verschuldigd en op de erfenis is erfbelasting verschuldigd.

Een testament laat je best opmaken door een notaris, dewelke je ook professionele informatie kan geven. Je kunt ook zelf een testament opmaken, meer informatie daarover vind je hier.

Vlaanderen

Goede doelen zijn tegenwoordig geen erfbelasting verschuldigd op sommen die ze via een testament krijgen. Sinds 2021 zijn de duolegaten afgeschaft, let op dat je dit wijzigt in je testament want het zal nadelig uitkomen voor alle partijen.

Wallonië en Brussel

Voor Wallonië en Brussel gelden de duolegaten nog. Met een duolegaat laat je een deel van je vermogen na aan Bite Back vzw en een ander deel aan je erfgenamen. Als vzw nemen we alle successierechten op ons en krijgen je erfgenamen hun deel van de erfenis zonder successierechten te moeten betalen. Wat moet je doen om een duolegaat mogelijk te maken? Een testament laten opstellen met een legaat ten voordele van een vzw zoals Bite Back en een legaat ten voordele van é én of meerdere personen.

Voor Wallonië betalen we 7% successierechten, voor Brussel  is dat 25%.

Jouw persoonlijke wens

Je nalatenschap gaat over jouw wensen. We vinden het belangrijk dat we je correct kunnen informeren indien je graag een bijdrage aan ons wilt nalaten. We nodigen je daarom graag uit op ons kantoor in Kaggevinne. Je kunt ons ook steeds contacteren via info@biteback.org of 0487 10 12 01. We kijken uit naar een gesprek met jou.

Welke informatie over Bite Back neem ik op in mijn testament?

BITE BACK vzw
Bredestraat 134
B-3293 Kaggevinne
ON-nummer: BE0862.189.250
SEPA: BE38ZZZ0862189250
Rek.nr. : BE15 0014 0806 4730
0487/101 201
info@biteback.org

Bronnen :
notaris.be
vlaanderen.be/erfenis
mijntestament.be