Actiekalender

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Bite Back doe-dag voor vrijwilligers!

15 oktober @ 10:00 - 16:00

Doe mee aan Bite Back’s doe-dag voor activisten!  // Join our Bite Back hands-on day for volunteers! (English below)

 

– Wat kan je verwachten? –

We komen samen op het Bite Back kantoor in Diest. Bite Back voorziet koffie, thee, frisdrank en lekkers (vegan taart! koekjes! fruit!). We gaan samen aan de slag met mails en uitnodigingen versturen, kleine en grote dingen onderzoeken en brainstormen. Je kiest uiteraard zelf waar je wel of niet aan deelneemt! Tussendoor houden we leuke intermezzo’s.

 

– Waarom doen we dit? –

Om gezellig samenzijn met gelijkgezinden te koppelen aan enkele leuke to do’s voor de dieren en Bite Back. We zetten ons samen in voor de dolfijnen met onze campagne Dolfijnen Vrij! en voor boerderijdieren met Stop de Dierindustrie.

Voor Dolfijnen Vrij nodigen we vrienden uit om onze petitie te tekenen, gaan we aan de slag met nieuwe e-mailacties naar scholen en bedrijven, bekijken we welke websites kaarten aanbieden voor het dolfinarium, en brainstormen we over originele call-to-actions voor deze campagne.

Voor Stop de Dierindustrie doen we enerzijds onderzoek naar uitspraken van politici, nieuwe stallen of slachthuizen die gebouwd worden, de subsidiëring van de vlees- en zuivelindustrie, kippen in België, …
Anderzijds kunnen degenen die willen meedoen aan een brainstorm voor deze campagne. Hierbij bekijken we interessante tactieken en acties, mogelijke targets, en een ideale jaarplanning.

 

– Wat breng je zelf mee? –

Als het kan, breng dan je eigen laptop of tablet mee. Vergeet ook je vegan lunch niet.

 

– Wat moet je kunnen? –

Het is handig als je vlot met een computer en internet kunt werken.

 

Doe je al vrijwilligerswerk achter de schermen bij Bite Back?
Heb je interesse in vrijwilligerswerk bij Bite Back?

 

Wees welkom!
Je hoeft niet persé aan de slag te gaan met een van de taken van de dag. Indien je al blogs voor ons schrijft, grafisch werk creëert, administratieve taakjes op je neemt, dat kan ook allemaal op deze dag, maar dan voor een keer gezellig samen.
Onze vrijwilligerscoördinator Anthe en coördinator Sara zijn de hele dag aanwezig en staan je graag te woord over mogelijke taken binnen Bite Back.

 

– Details –

zaterdag 15 oktober’22
van 10 tot 16 uur
Bite Back kantoor – Bredestraat 134 – 3293 Kaggevinne (Diest)

 

————————————————————————-

 

BITE BACK HANDS-ON VOLUNTEER DAY

 

– What to expect –

We will meet at the Bite Back office in Diest. Bite Back will provide coffee, tea, soft drinks and goodies (vegan cake! biscuits! fruit!). We will work together sending emails and invitations, researching small and big things and brainstorming. Of course, you choose what you participate in! In between we’ll have fun interludes.

 

– Why are we doing this? –

To combine socialising with like-minded people with some fun to-do’s for the animals and Bite Back. We try to help the dolphins with our Free the Dolphins campaign and look at farm animals with the Stop the Animal Industry campaign.

For Free The Dolphins we are inviting friends to sign our petition, engaging in new email campaigns, brainstorm about original call to actions, …

 

For Stop the Animal Industry we’ll research statements by politicians, look into new stables or slaughterhouses that are being built, research the subsidies of the meat and dairy industry, find statistics on chickens in Belgium, …
On the other hand, those who want to, can participate in a brainstorm for this campaign. Here, we will look at interesting tactics and actions, possible targets, and an ideal annual planning.

 

– What do you have to bring yourself? –

If you can, bring your own laptop or tablet. Don’t forget your vegan lunch, too.

 

– What do you need to be able to do? –

It is helpful if you can work with a computer and the internet.

 

Do you already volunteer behind the scenes at Bite Back?
Are you interested in volunteering at Bite Back?

Feel most welcome!
You don’t necessarily have to get started with any of the day’s tasks. If you already write blogs for us, create graphic work, take on administrative tasks, all of these are also possible on this day, but just for once, you can have fun together.
Our volunteer coordinator Anthe and coordinator Sara will be present throughout the day and will be happy to talk to you about possible tasks within Bite Back.

 

– Details –

Saturday 15 october’22
from 10 a.m. to 4 p.m.
Bite Back office – Bredestraat 134 – 3293 Kaggevinne (Diest)

Gegevens

Datum:
15 oktober
Tijd:
10:00 - 16:00
Site:
https://www.facebook.com/events/492619295746687

Locatie

Bite Back HQ
Bredestraat
Kaggevinne, Diest, 3293
+ Google Maps

Organisator