Empty The Tanks 2018

14-05-2018

In het kader van de zesde wereldwijde campagne Empty The Tanks Worldwide voor de sluiting van alle dolfinaria, die gelijktijdig op meer dan 70 locaties in 23 landen plaats vindt, voerde Bite Back op zaterdag 12 mei een Empty The Tanks 2018 performance uit op de Grote Markt in Brugge waarna er nog actie gevoerd werd aan de ingang van het dolfinarium Boudewijn Seapark.

In het centrum van Brugge stonden een zeventigtal vrijwilligers met actieborden met een duidelijke boodschap tegen zeezoogdieren in gevangenschap in een grote cirkel symbolisch stil bij het dierenleed dat gepaard gaat met dolfinaria en bij de 8 dolfijnen die nog steeds gevangen zitten in het Brugse watercircus. Daarnaast hielden de vrijwilligers ook 23 kruisjes vast, é én kruis voor iedere dolfijn die tot nog toe stierf in het dolfinarium, als slachtoffer van de amusementsindustrie. Het laatste te betreuren slachtoffer was de in het wild geboren Beachie, die 2 jaar geleden in februari stierf. Hij was de vader van de 2 laatst geboren kalfjes Moana en Ori.

Na de performance hielden onze activisten een optocht naar het dolfinarium waar ze actie voerden voor de poort van het Boudewijn Seapark. Bite Back voert trouwens al meer dan 4 jaar lang iedere maand actie voor de sluiting van het dolfinarium en informeert het publiek over de consequenties van hun bezoek.

Achtergrondinformatie Empty The Tanks 2018

Twee weken geleden liet Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) weten dat hij het welzijn van dieren in de Vlaamse dierentuinen wil verbeteren en daarom een reeks voorschriften voor die dierentuinen verscherpt. Er komen onder meer heldere voorschriften voor de dierenverblijven, fysiek contact tussen bezoekers en dieren wordt ernstig beperkt en bij vertoningen voor publiek mogen dieren niet gedwongen worden om onnatuurlijke kunstjes te doen: ze mogen enkel hun natuurlijke gedrag demonstreren. De Vlaamse dierentuinen krijgen 1 jaar de tijd om alle gevraagde aanpassingen door te voeren.

Vlaamse dierentuinen werken nog altijd binnen de krijtlijnen van een Koninklijk Besluit uit 1998. Maar zoals de minister terecht aanhaalt is er in de voorbije 20 jaar veel gebeurd: de dierentuinenwereld is sterk veranderd, de maatschappelijke gevoeligheid voor dierenwelzijn is sterk toegenomen en er is veel bijkomende wetenschappelijke kennis verzameld over (het in gevangenschap houden van) dieren.

Volgens Bite Back betekenen de verstrengde voorschriften voor dierenwelzijn de facto de sluiting van het dolfinarium van Boudewijn Seapark, dat nu door de regelgeving beschouwd wordt als een dierentuin. Het feit dat het dolfinarium valt onder de wetgeving die dierentuinen reguleert is voor Bite Back sowieso al langer betwistbaar en arbitrair. Voor ons is het dolfinarium mede door het hoge showgehalte niets meer of minder dan een sedentair circus voor dolfijnen. Dolfijnen zijn wilde dieren, en circussen met wilde dieren zijn verboden in België. Daaruit zou volgen dat het al lang gesloten moest zijn.

Maar aangezien dat het dolfinarium toch als dierentuin wordt aanzien, zal het door de verscherpte voorschriften voor dierenwelzijn toch niet meer kunnen voortbestaan (in zijn huidige vorm). De dolfijnen werden tot voor kort tijdens de shows (‘Dolfijnen nemen je mee in een magisch kerstverhaal’, zo heette het dan bijvoorbeeld …) gedwongen om voor het publiek onnatuurlijke kunstjes te doen, zoals bijvoorbeeld het voorttrekken, slepen en laten lanceren van trainers. En trainers die op de ruggen en neuzen van dolfijnen staan.

Het dolfinarium voelt blijkbaar ook wel nattigheid en komt nu deze week in een heus charmeoffensief met een nieuwe aanpak en nieuwe show. ‘Maar het is niet omdat je een half miljoen euro in een nieuwe show investeert, een gigantisch projectiescherm installeert en het wat over ‘plastic soup’ in HUN oceanen hebt in je show dat er ineens iets aan de leefomstandigheden van de dolfijnen zelf in hun betonnen gevangenis verandert,’ aldus Benjamin Loison, woordvoerder van Bite Back. ‘Acht opgesloten dolfijnen (waarvan er 3 uit het wild gevangen) houden in zo’n krappe bassins, en daarboven op een groot scherm tonen hoe ze in de natuur zouden moeten zitten? Cynisch als je het ons vraagt. Benieuwd waar deze ‘ambassadeurs van hun soort’ het liefst zouden willen rondzwemmen …’

Gelukkig komt er steeds meer kritiek en laten steeds minder mensen zich zand in de ogen strooien door deze doorzichtige charmeoffensieven en promopraatjes. De sluiting van dolfinaria, en wedervrijlating of als dat niet mogelijk is, herplaatsing in opvangcentra: dat is het enige wat dolfijnen en andere zeezoogdieren verdienen.

Ook het maatschappelijk debat over de legitimiteit van dolfinaria blijft groeien. Hermes Sanctorum interpelleerde woensdag nog minister Weyts over de implicaties voor het dolfinarium van de verscherpte maatregelen.

Het protest tegen het houden van zeezoogdieren zoals dolfijnen en orka’s in dolfinaria neemt wereldwijd toe. Door de spraakmakende documentaire Blackfish, die zich kritisch vragen stelt over het houden van orka’s in gevangenschap door grote bedrijven zoals SeaWorld, kelderde bijvoorbeeld de aandelen van dit bedrijf en blijft de druk toenemen om dolfinaria wereldwijd te sluiten. De toenemende druk zorgde er voor dat SeaWorld besliste om niet meer te zullen kweken met orka’s in gevangenschap.

Er is steeds minder maatschappelijk draagvlak voor het houden van zeezoogdieren in gevangenschap. Chili en Costa Rica stelden al in 2005 een verbod in op dolfijnenshows. In Europa zijn geen dolfinaria te vinden in Oostenrijk, Cyprus, Ierland, Tsjechië, Slowakije, Estland, Letland, Hongarije, Polen, Luxemburg, Groot-Brittannië …

Helaas blijven België en Nederland achter.

Een internationaal protest zoals Empty The Tanks 2018 toont dat dierenvrienden wereldwijd het niet langer pikken dat intelligente en sociale dieren zoals dolfijnen hun leven lang in gevangenschap moeten slijten voor ons amusement.

Woordvoerder Benjamin Loison: ‘Initiatieven zoals Empty The Tanks 2018 en de beslissing deze week van Mexico Stad om dolfinaria te verbieden bijvoorbeeld, tonen dat de tijd rijp is voor de afschaffing van dolfinaria wereldwijd. Deze instellingen zijn niet meer dan circussen met waterdieren. Het is duidelijk dat wij hier in België de sluiting van het Boudewijn Seapark willen, en niet een aangepaste, iets grotere versie. We zullen blijven actie voeren tot de bassins leeg zijn en het dolfinarium dicht!’.

Empty The Tanks 2018 in de media

Lokale televisiezender Focus WTV maakte onderstaande reportage:

Daarnaast pikte Belga ons persbericht op en verscheen onze actie ook in Het Nieuwsblad. Klik hier voor de verslaggeving over Empty the Tanks 2018 in het Nieuwsblad.

Klik hier voor meer informatie over onze campagne Voor vermaak zonder dieren.