Empty The Tanks 2017

13-05-2017

In het kader van de vijfde wereldwijde campagne Empty The Tanks 2017 voor de sluiting van alle dolfinaria, die gelijktijdig op meer dan 60 locaties in 20 landen plaats vond, voerde Bite Back op zaterdag 13 mei een performance uit op de Grote Markt in Brugge en trok daarna in een optocht naar het dolfinarium om er aan de ingang van het Boudewijn Seapark actie te voeren.

In het historische centrum van Brugge stonden een zeventigtal vrijwilligers met actieborden met een duidelijke boodschap tegen zeezoogdieren in gevangenschap in een grote cirkel symbolisch stil bij het dierenleed dat gepaard gaat met dolfinaria en bij de 8 dolfijnen die nog steeds gevangen zitten in het Brugse watercircus.
De vrijwilligers hielden ook 23 kruisjes vast, é én kruis voor iedere dolfijn die tot nog toe stierf in het dolfinarium, als slachtoffer van de amusementsindustrie.

Het laatste te betreuren slachtoffer was de in het wild geboren Beachie, die vorig jaar in februari stierf. Hij was de vader van de 2 laatst geboren kalfjes Moana en Ori.

Na de performance hielden we een optocht naar het dolfinarium waar we een menselijke ketting vormden rond het dolfinarium en actie voerden voor de poort van het Boudewijn Seapark. Onze actie verscheen online bij De Morgen en RTBF.

Lokale televisie zender WTV maakte de volgende reportage over de actie:

Vorige week zaterdag nog publiceerde Frankrijk een Besluit in de ‘Journal officiel’ dat de reproductie van orka’s en dolfijnen verbiedt die gehouden worden in Frankrijk.

Dit betekent de facto dat op termijn het gevangen houden van dolfijnen en orka’s verboden zal zijn in Frankrijk.

Dankzij dit besluit zullen in Frankrijk binnen een termijn van 6 maanden onder meer het direct contact met zeezoogdieren (aanrakingen, zwempartijen) verboden worden alsook het gebruik van gechloreerde producten in de bassins. Binnen een termijn van 3 jaar zullen de dolfinaria moeten zorgen voor uitbreidingswerken volgens nieuwe normen. Maar de grootste vooruitgang is wel het einde van de reproductie van orka’s en dolfijnen.

Minister Ben Weyts verklaarde onlangs nog in de media (De Standaard, 08/05/2017) dat ‘hij geen fan is van het houden van dolfijnen of orka’s in gevangenschap om hen kunstjes te laten verrichten. Ik kijk dan ook met interesse naar het initiatief van de Fransen.’

Bite Back verwacht van de minister dat hij niet achter blijft en dat hij het voorbeeld van Frankrijk volgt. Dat hij dus in afwachting van de definitieve sluiting van het laatste dolfinarium van België, tenminste even strenge maatregelen uitvaardigt, en tenminste een onmiddellijk fokverbod instelt.

Een internationaal protest zoals Empty The Tanks 2017 toont dat dierenvrienden wereldwijd het niet langer pikken dat intelligente en sociale dieren zoals dolfijnen hun leven lang in gevangenschap moeten slijten voor ons amusement.

Klik hier voor meer informatie over onze campagne Voor vermaak zonder dieren.