Emoties en sociale leven van koeien

23-11-2022

Wereldwijd worden koeien gebruikt voor hun melk en hun vlees. De toestanden waarin de dieren moeten leven zijn vaak schrijnend. Runderen zijn thans intelligente wezens met een uitgebreid emotioneel leven. Het is niet aan ons mensen om hen te gebruiken. Vorige keer vertelden we je over de intelligentie en het gedrag van koeien, vandaag hebben we het over het emotionele leven van deze prachtige dieren.

Emoties

Koeien ervaren een breed gamma aan emoties en hebben complexe emotionele reacties. Ze tonen hun emoties aan met verschillende gedragingen, geluiden en fysiologische veranderingen. 

Het percentage oogwit dat je bij een koe ziet, zou een indicatie kunnen zijn van een positieve emotionele staat maar het kan ook een teken van agressie en frustratie zijn. Koeien wiens kalf werd afgenomen, vertoonden meer oogwit naast andere duidelijke tekens van frustratie. Als dat kalf opnieuw bij de moeder werd gezet, verkleinde het oogwit percentage significant. We kunnen de emoties van koeien ook aflezen aan de stand van hun oren: meer hangende oren duiden op een relaxte staat bij de koe. (14) (15) (16) (17)

Spel & gezelschap

Koeien kunnen spelen met ballen, spelen door samen of alleen rond te lopen en ze wassen elkaar. Speelgedrag bij koeien is een reactie op de omstandigheden waarin ze leven. Hoe meer ruimte ze hebben en hoe vrijer ze zijn, hoe meer speelgedrag ze vertonen (18). Ook melkkalveren die samen ‘mogen’ wonen en meer melk krijgen, spelen meer dan kalveren die dit niet krijgen. (19) (20) (21)

Jonge kalfjes zoeken actief het gezelschap op van andere dieren. Bovendien zorgt sociaal wassen van soortgenoten voor meer gewichtstoename bij kalveren. Zelfs wanneer er een spiegel naast een geïsoleerde koe werd geplaatst (om zo een soortgenoot na te bootsen), zorgde dit voor een lagere hartslag dan koeien die zonder spiegel worden gehouden. De hogere hartslag kan een indicatie van stress zijn. (22) (23) (24)

Emoties en sociale leven van koeien

Optimistisch of pessimistisch

We weten dat melkkoeien depressie en stress kunnen ervaren. Net als mensen, gaan ook kalfjes in de industrie, pessimistischer oordelen in onzekere situaties. Er werd aan kalveren geleerd om naar een wit scherm te lopen voor een beloning en om weg te blijven van rode schermen. Vervolgens werd een roze scherm in hun buurt geplaatst. Zouden ze verwachten om eten te krijgen in dergelijk onzekere situatie? Optimistische kalveren zullen naar het roze scherm lopen. Echter, kalfjes in de industrie die werden onthoornd en/of werden weggenomen van de moederkoe, oordeelden pessimistischer en bleven vaker weg van de roze schermen. Dit laat duidelijk zien dat kalfjes verschillende gemoedstoestanden hebben. (25) (26) (27)

Persoonlijkheid

Over de persoonlijkheidskenmerken van koeien is nog relatief weinig geweten. Wat we wel weten is dat koeien individueel verschillen op vlak van durf, verlegenheid, sociaal gedrag en temperament. (28) (29) (30)

Sociale complexiteit

Koeien leven in hiërarchische kuddes, met dieren die het voor het zeggen hebben en dieren die volgen. De leiders hebben bepaalde privileges. Zo mogen zij als eerste grazen en wordt er op basis van leeftijd, gewicht en plaats bepaald welke koeien meer sociale wasjes ontvangen. Koeien kunnen ook leren van elkaar door middel van observatie. Koeien die nog nooit gegraasd hebben, beginnen bijvoorbeeld sneller te grazen als ze samen gezet worden met een groep die ervaring heeft met grazen. (31) (32) (33)

Koeien en hun kalfjes hebben een diepgaande emotionele band. Wanneer er bijvoorbeeld een onbekend voertuig op een kalf afkomt, zal de moederkoe zich tussen het voertuig en het kalf plaatsen om zo haar kalf te beschermen. Ze hebben, al vanaf 5 minuten na de geboorte, een sterke emotionele band met elkaar. Koeien ervaren stress, die zich uit in rusteloosheid, rondlopen, loeien, urineren, …, als hun kalf na de geboorte van hun gescheiden wordt. Zowel de kalfjes als de koeien ervaren nog meer stress als ze in een latere fase van elkaar gescheiden worden, gaande van 6 uur na de geboorte tot 4 dagen na de geboorte. Kalveren die langer contact mogen hebben met hun moeder, worden later socialere en sociaal competentere volwassen koeien.  (34) (35)

Emoties en sociale leven van koeien

Stop de Dierindustrie

Met alles wat we ondertussen over deze dieren weten, zou het een misdrijf moeten zijn om ze te gebruiken en te doden. Runderen en andere dieren zijn sociale en intelligente wezens die pijn kunnen voelen en emoties kunnen ervaren. 

De oplossing is een volledige afschaffing van de dierindustrie. Een industrie die inzet op winst behalen kan nooit samen gaan met zorg voor dieren. Daarom werkt Bite Back hard aan de campagne Stop de Dierindustrie. Een betere wereld voor alle dieren is mogelijk! 

(14) Proctor, H. S., & Carder, G. (2015). Measuring positive emotions in cows: Do visible eye whites tell us anything?Physiology & Behavior, 147, 1–6

(15) Sandem, A. I., Braastad, B. O., & B ¸e, K. E. (2002). Eye white may indicate emotional state on a frustration–contentedness axis in dairy cows. Applied Animal Behaviour Science, 79, 1–10.

(16) Sandem, A. I., & Braastad, B. O. (2005). Effects of cow–calf separation on visible eye white and behaviour in dairy cows. A brief report. Applied Animal Behaviour Science, 95, 233–239

(17) Proctor, H. S., & Carder, G. (2014). Can ear postures reliably measure the positive emotional state of cows? Applied Animal Behaviour Science, 161, 20-27.

(18) Jensen, M. B. (1999). Effects of confinement on rebounds of locomotor behaviour of calves and heifers, and the spatial preferences of calves. Applied Animal Behaviour Science, 62, 43–56

(19) Held, S. D. E., & Spinka, M. (2011). Animal play and animal welfare. Animal Behaviour, 81, 891–899

(20) Jensen, M. B., Duve, L. R., & Weary, D. M. (2015). Pair housing and enhanced milk allowance increase play behavior and improve performance in dairy calves. Journal of Dairy Science, 98, 2568–2575.

(21) Krachun, C., Rushen, J., & de Passill é, A.M. (2010). Play behaviour in dairy calves is reduced by weaning and by a low energy intake. Applied Animal Behavior Science, 122, 71–76.

(22) Holm, L., Jensen, M. B., & Jeppesen, L. L. (2002). Calves’ motivation for access to two different types of social contact measured by operant conditioning. Applied Animal Behaviour Science, 79, 175–194.

(23) Sato, S. (1994). Social licking pattern and its relationships to social dominance and live weight gain in weaned calves. Applied Animal Behaviour Science, 12, 25–32.

(24) Piller, C. A., Stookey, J. M., & Watts, J. M. (1999). Effects of mirror-image exposure on heart rate and   movement of isolated heifers. Applied Animal Behaviour Science, 63, 93–102.

(25) Neave H.W., Daros R.R., Costa J.H.C., von Keyserlingk M.A.G., Weary D.M. (2013) Pain and Pessimism: Dairy Calves Exhibit Negative Judgement Bias following Hot-Iron Disbudding. PLoS ONE 8(12): e80556.
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0080556

(26) Daros, R.R., Cost, J.H.C., von Keyserlingk, M.A.G., Hötzel, M.J., and Weary, D.M. (2014). Separation from the Dam Causes Negative Judgement Bias in Dairy Calves. PLoS ONE 9(5): e98429.
http://journals.plos.org/plosone/article/authors?id=10.1371/journal.pone.0098429

(27) Mintline, E. M., Stewart, M., Rogers, A. R., Cox, N. R., Verkerk, G. A., Stookey, J. M., … & Tucker, C. B. (2013). Play behavior as an indicator of animal welfare: Disbudding in dairy calves. Applied Animal Behaviour Science, 144(1-2), 22-30. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168159112003711

(28) Kov ¡cs, L., K éz ér, F. L., Tozs ér, J., Szenci, O., P ³ti, P., & Pajor, F. (2015). Heart rate and heart rate variability in dairy cows with different temperament and behavioural reactivity to humans. PLoS One, 10, e0136294.

(29) MacKay, J. R. D., Haskell, M. J., Deag, J. M., & van Reenan, K. (2014). Fear responses to novelty in testing environments are related to day-to-day activity in the home environment in dairy cattle. Applied Animal Behaviour Science, 152, 7-16.

(30) M ¼ller, R., & Schrader, L. (2005). Behavioural consistency during social separation and personality in dairy cows. Behaviour, 1420, 1289–1306.

(31) Arave, C. W., & Albright, J. L. (1981). Cattle behavior. Journal of dairy science, 64, 1318-1329.

(32) Wood, M. T. (1977). Social grooming patterns in two herds of-monozygotic twin dairy cows. Animal Behavior, 25, 635.

(33) Costa, J. H. C., Costa, W. G., Weary, D. M., Machado Filho, L. C. P., & von Keyserlingk, M. A. G. (2016). Dairy heifers benefit from the presence of an experienced companion when learning how to graze. Journal of Dairy Science, 99, 562–568

(34) Flörcke, C., Engle, T. E., Grandin, T., & Deesing, M. J. (2012). Individual differences in calf defence patterns in Red Angus beef cows. Applied animal behaviour science, 139, 203-208.

(35) Solano, J., Orihuela, A., Galina, C. S., & Aguirre, V. (2007). A note on behavioral responses to brief cow-calf separation and reunion in cattle (Bos indicus). Journal of Veterinary Behavior:Clinical Applications and Research, 2, 10–14

Weary, D. M, & Chua, B. (2000). Effects of early separation on the dairy cow and calf. Applied Animal Behaviour Science 69(3):177-188

Eenmalige donatie


Help ons een einde brengen aan de dierindustrie met een donatie: #StopDeDierindustrie