Eindejaarsoverzicht Bite Back België

30-12-2022

Dierenrechtenorganisatie Bite Back vzw bestaat volgend jaar 20 jaar! Dat is al bijna 20 jaar waarin we structureel opkomen voor de rechten en vrijheid van de dieren.

Tussen 2003 en nu hebben we ons altijd op verscheidene fronten ingezet voor de dieren. We voerden actie tegen bont en ponymolens, we deden vegan outreach aan universiteiten en tijdens lezingen. Momenteel vechten we voor de dieren met onze campagnes Stop de Dierindustrie, Dolfijnen Vrij en Dieren op het Kruispunt. We werken op verschillende manieren aan onze doelen, bijvoorbeeld door het voeren van actie op straat of voor de deuren van een slachthuis of kabinet, door onderzoek te verrichten en de resultaten te publiceren of door info-standen te organiseren.

2022

 

Vandaag vertellen we je graag wat 2022 voor ons betekende. We begonnen aan dit jaar met veel moed en goede hoop; en we behaalden enkele mooie resultaten voor de dieren.

Bite Back kreeg er dit jaar 120 nieuwe activisten bij en zo’n 200 leden. We organiseerden een vijftigtal acties en infostands en we verschenen zo’n zeventig keer in de regionale en nationale media. Meer aanwezigheid op straat, in de media en online, zorgt voor meer aandacht voor de dieren. En dat is wat we nodig hebben! 

We kregen BV’s, ondernemers, politici en academici mee op de kar voor een dolfinariumvrij België, leverden onze petitie af, en komen zo steeds dichter bij ons doel voor Dolfijnen Vrij. Honderden mensen namen deel aan onze Mars Stop de Dierindustrie. We vroegen aandacht voor de 40.000 varkens die wekelijks geslacht worden in het slachthuis van Oevel en kwamen meermaals op straat voor de dieren in de industrie. We hadden een gezellige, maar vooral leerrijke, avond over activisme in het kader van Dieren op het Kruispunt en we liepen mee in diverse marsen. Ook onze jarenlange strijd voor de kermispony’s wierp zijn vruchten af, want vanaf 2023 mogen pony’s niet meer gebruikt worden in kermiscarrousels!

1 /  Stop De Dierindustrie!

 

Met onze campagne Stop de Dierindustrie zetten we ons blijvend in voor verandering voor hen die het zo nodig hebben; de dieren in megastallen, legbatterijen, kwekerijen en slachthuizen. We doen dat door actie te voeren tegen die (grote) slachthuizen, maar ook tegen de komst van nieuwe stallen. We informeren mensen op straat over de levens van dieren in de industrie en wat we hieraan kunnen doen. We doen onderzoek naar de situaties van de dieren, maar ook naar bijvoorbeeld de subsidiëring van de vlees- en zuivelindustrie. 

We startten dit jaar met een actie en herdenking voor de 10 miljoen varkens die al in slachthuis Sus Campiniae (Oevel) geslacht werden sinds de opening. Bite Back voert al actie tegen dit slachthuis sinds 2015. Ondertussen promootte toenmalig minister van Landbouw, Hilde Crevits, de varkenssector. Dat deed ze niet alleen tijdens een commissievergadering, er werden ook miljoenen uitgetrokken voor ondersteuning van de varkensboeren. Een sector promoten die zo slecht is voor het milieu, de gezondheid en vooral voor de dieren… dat is niet meer van deze tijd! Gelukkig pikten heel wat media deze waanzin op.

Online vroegen we aandacht voor de miljoenen haantjes die jaarlijks vergast worden in de eierindustrie. De haantjesvergassing is momenteel weer hot topic aangezien er een voorstel werd ingediend in het parlement door Meyrem Almaci. We zochten ook uit welke voorwaarden er gelden voor de zogenaamde ‘welzijnskip‘ – je kunt onze conclusie waarschijnlijk al raden. En we dienden bezwaar in tegen een geplande zalmkwekerij in Oostende.

We organiseerden doorheen het jaar straatacties waarbij we met grote actieborden de dieren centraal stellen. Op de borden zien we foto’s van dieren in de industrie, hun dagelijkse realiteit. Trieste beelden zonder vreselijk gruwelijk te zijn. De beelden worden versterkt door boodschappen als ‘Someone not something’, ‘Weet wie je eet’ en ‘Kies veganisme’. We vatten (meerdere keren) post in Antwerpen, Brussel en Leuven.  

Deze acties doen hoofden draaien, zowel bij toevallige passanten als bij de media. Zo kwam onze Antwerpse actie van december in De Standaard, HLN en Gazet Van Antwerpen.

Ook organiseerden we een hoop bakesales, met de eindejaarseditie in Leuven vorige week als sluitstuk. Tijdens deze gebaksverkopen halen we fondsen op voor onze werking, maar doen we ook op een constructieve manier aan vegan outreach. We bereikten zo heel wat mensen in verschillende steden, verspreidden de vegan boodschap en lieten zien dat het ook anders kan, lekker eten zonder dierenleed. Een bakesale is bovendien een ideaal moment om voorbijgangers te laten kennismaken met Bite Back als organisatie, en het andere werk dat we voor de dieren verzetten.

350 activisten door de Brusselse straten voor de dieren.

 

De ‘kerst op de taart’ was onze Mars Stop de Dierindustrie. Meer dan 350 mensen vroegen aandacht voor dierenrechten en marcheerden tegen de dierindustrie. De doelen van de mars waren duidelijk: geen nieuwe stallen en slachthuizen, een einde aan de subsidiëring van de vlees- en zuivelindustrie, rechten voor alle dieren en meer investeringen in plantaardige voeding.

We stelden de wreedheden die dieren moeten ondergaan in stallen, slachthuizen en in de visserij aan de kaak. We wandelden voor een wereld waarin we gelijkwaardig zijn en niet meer uitgebuit worden.

Onze actie kwam in regionale en nationale media terecht.

Ook komend jaar zullen we blijven opkomen voor de dieren. We gaan verder met onderzoek op verschillende gebieden. We blijven doorgaan met straatacties, uitzoeken waar stallen en slachthuizen gebouwd worden en op welke andere manieren dieren uitgebuit worden. Ook onze Mars zal dit jaar opnieuw doorgaan, we delen de datum met jullie na de start van het nieuwe jaar!

2 /  Dolfijnen Vrij!

 

Naast de ellende uit de dierindustrie, willen we ook dolfijnen in gevangenschap de wereld uit hebben. We willen de dolfijnen uit het laatste dolfinarium van België een betere toekomst geven, en vooral: een verbod bekomen op het houden van dolfijnen (en andere walvisachtigen) in Vlaanderen. Bite Back voert al meer dan 10 jaar actie voor een verbod op dolfinaria, en in 2022 besloten we de boog aan te spannen. Dit omdat er er een wereldwijde tendens is van landen die het houden van deze intelligente dieren verbieden, en omdat onze eigen minister van dierenwelzijn Ben Weyts de dolfinariumkwestie ook op zijn beleidsplan zette in 2019. Tijd voor actie, dus.

En ook voor de dolfijnen boekten we resultaten in 2022. In het begin van het jaar timmerden we aan een rapport rond dolfijnen en dolfinaria. We gingen in februari naar het dolfinarium om beelden te maken en de situatie van nabij te bekijken. In maart lanceerden we een website, kwamen we met het rapport naar buiten, en organiseerden we tegelijk een actie bij het kabinet van dierenwelzijn van minister Ben Weyts. “Weyts, houd woord” stond er op onze pancartes te lezen, refererend aan het beleidsplan van 2019 en Weyts’ uitspraken in de media. Onder andere HLN berichtte hierover.

Heel het jaar door zetten we vervolgens in op onze petitie; een petitie voor een Vlaams verbod op het kweken met en houden van dolfijnen. We sponsorden online berichten, namen onze bundel petitiepapieren mee overal waar we gingen, en riepen onze achterban op om te tekenen en te delen! Ook gaven we workshops aan onze activisten, zodat zij op hun beurt de straat konden opgaan om handtekeningen te sprokkelen en mensen info te geven over het dierenleed in de dolfinariumindustrie. We gaven een workshop in Mechelen en in Brugge, en er vonden nadien petitie-acties plaats in Mechelen, Gent, Brugge en Antwerpen

Tussendoor organiseerden we elke laatste zondag van de maand een protestactie aan het Boudewijn Seapark in Brugge. Onze activisten deelden in weer en wind flyers uit aan bezoekers van de dolfinariumshow. Door de organisatie van de petitie-acties, besloten we de protesten bij het dolfinarium om de twee maanden te laten doorgaan. In november, de laatste van deze acties van 2022, kwamen we zo in de lokale krant van Brugge en in een kleine reportage van De Morgen

In mei namen we deel aan de internationale anti-gevangenschap-campagne Empty The Tanks. We kwamen nogmaals samen in Brussel, waar we de aandacht trokken met een infostand, live action painting en een formatie die het doelloos rondjes zwemmen van dolfijnen in tanks nabootste. Ook hier was de boodschap aan het beleid gericht, dat enkele straten verderop zit.

Later die maand organiseerden we online protest tegen het programma ‘Ontmoeting met dolfijnen’ dat Boudewijn Seapark aanbiedt. Het dolfinarium krijgt een uitzondering op de wet die contact tussen mens en wild dier verbiedt. We dienden ook formeel klacht in bij dierenwelzijn tegen deze commerciële praktijk. Onder andere HLN en vtm berichtten over deze klacht.

In de zomer stond er een grote dolfinariumactie op het programma. Ric O’Barry moest jammer genoeg afzeggen, maar dat hield ons niet tegen om onze stem te laten horen. Verder bleven we steeds content delen om het publiek zo veel mogelijk op de hoogte te stellen van hoe het er in een dolfinarium aan toe gaat.

Meer dan 10 000 handtekeningen & open brief

 

E én van onze doelen werd alvast gehaald: we haalden in oktober meer dan 11.000 handtekeningen binnen voor onze petitie voor een verbod op dolfinaria. Van de in totaal 11.192 verzamelde handtekeningen, werden er dankzij onze petitie-acties en infostands maar liefst 2.202 fysiek ondertekend. Dat meer dan 11 000 Vlamingen ‘ja’ zeggen tegen een verbod op dolfinaria, zegt genoeg.

Om de druk op te drijven, schreven we diezelfde maand nog een open brief aan minister Weyts. “Minister Weyts, zwem niet langer in rondjes en houd woord. (…) Loods Vlaanderen het tijdperk in waarin wilde dieren geen kunstjes meer hoeven uitvoeren op een kleine oppervlakte; het tijdperk waarin we duidelijk maken dat een dolfinarium niet langer strookt met de manier waarop we naar dieren en dierenwelzijn kijken.” Dankzij politici, tv-figuren, collega-organisaties, ondernemers en proffen, werd de brief door menig mediakanaal opgepikt. (HLN, Gazet Van Antwerpen, Radio 2, VTM-nieuws, Het Nieuwsblad). Je leest zowel de brief als de volledige lijst van ondertekenaars hier. Pol Goossen, die de brief mede ondertekende, deed nog een extra bijdrage aan de campagne in de vorm van een column.

In november mochten we onze petitie gaan afgeven op het kabinet van Weyts, en onze klachten en ideeën voorleggen tijdens een gesprek met een medewerker. Een delegatie activisten vatte post aan het kabinet. We sloten 2022 af zoals we het begonnen waren: “Weyts, houd woord”. Een verslag van die actie lees je hier. Zowel WTV als KW maakten een kort stukje over de actie – hoe meer aandacht van de media, hoe meer aandacht voor de dolfijnen. 

Tot in 2023!

 

In 2023 gaan we verder aan de slag met het dolfinarium – we rusten niet voor die wet die dolfinaria verbiedt, er eindelijk komt. Onze tweemaandelijkse acties aan het dolfinarium gaan door, en we blijven druk zetten op de politieke instanties die hun verantwoordelijkheid niet nemen.

Ook blijven we vechten om een einde te maken aan de dierindustrie. Volg onze acties op de voet via onze sociale media en onze kalender.

Deze opsomming van geslaagde acties en successen is voor een groot deel te wijten aan onze vrijwilligers & leden. Bedankt aan iedereen die zich in 2022 inzette voor de dieren – ook in 2023 blijven we vechten om van de wereld een mooiere plek te maken voor alle dieren.

Eenmalige donatie


Doe een (eenmalige) donatie en steun daarmee het werk van Bite Back. Wil je ons blijvend steunen, kan dat ook door vaste donateur of lid te worden.