E-mailactie Scapa

19-06-2011

Slecht nieuws: Niet alleen McGregor, maar ook Scapa is teruggekomen op hun bontvrije belofte uit 2008. Na een intensieve anti-bontcampagne van Bite Back verklaarde Scapa in februari 2008 dat ‘de Scapa kledingcollecties vanaf Winter 2008 bontvrij zouden zijn, en dat de exclusieve vestigingen van Scapa vanaf dan geen bont meer zouden verkopen aan de consument.’ Na onze bontcontroles blijkt tot onze grote verontwaardiging dat in de meeste Scapa winkels in België doodgewoon weer winterjassen met echte grote bontkragen hangen! Bite Back heeft hier fotografische bewijzen van en confronteerde de Scapa directie hiermee. Na een aanvankelijk ontkennen hult men zich bij Scapa momenteel in een stilzwijgen…

We kunnen die niet zo maar laten! Daarom voert Bite Back actie.

Help ons daarbij en stuur vandaag nog een e-mail naar de directie van Scapa met de vraag niet langer dierenleed te verkopen en zich te houden aan eerder gemaakte beloftes.

Klik hier om mee te doen.