E-mailactie Boudewijn Seapark dolfinarium – HLN Shop

05-08-2019

Steeds meer mensen geven aan het niet eens te zijn met dolfinaria. Ze vinden het niet juist om intelligente, sociale dieren als dolfijnen op te sluiten. Toch merken we dat er heel wat reclame voor het dolfinarium in Brugge is.

HLN Shop biedt momenteel korting aan op toegangskaarten voor het Boudewijn Seapark (dolfinarium) in Brugge. We roepen iedereen op om HLN Shop hierop aan te spreken. Dat kan via Twitter of het versturen van een e-mail. Hieronder stelden we een voorbeeld op, je kunt ook steeds je eigen tekst sturen.

Stuur onderstaande brief naar hun facebook of e-mail of via het contactformulier. 

Geachte,

Tot mijn ontsteltenis zag ik op de HLN Shop dat u korting aanbiedt op toegangskaarten voor het Boudewijn Seapark in Brugge. Ik wil u vragen op deze korting terug te komen. Het promoten van dolfinaria is niet passend voor een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord wil ondernemen en wil meegaan in de heersende discussie over dolfinaria .

Aantasting welzijn dieren

Voor de dolfijnen betekent het Dolfinarium een troosteloos bestaan. Dolfijnen in gevangenschap komen er bekaaid vanaf met minder dan 0,00001% van hun natuurlijke leefruimte.[1] Hun wilde soortgenoten zwemmen vele tientallen kilometers per dag en kunnen tot grote dieptes duiken. U kunt zich voorstellen dat zulk gedrag onmogelijk is in de kleine baden van het dolfinarium. We kunnen terecht spreken van een enorme beperking van hun leef- en bewegingsruimte die de dieren in hun welzijn aantast. Iets dat ook wetenschappers onderschrijven. [2]

Het dolfinarium van het Boudewijn Seapark zegt zich in te zetten voor onderzoek en educatie. We kunnen ons hier echter vragen bij stellen. In hoeverre komen de gedragingen van dolfijnen in gevangenschap nog overeen met die van dolfijnen in het wild? Wat heeft een fotosessie, waden met dolfijnen in het bassin, of de dieren kunstjes zien doen te maken met educatie?

Groeiende weerstand en gebrek aan maatschappelijk draagvlak

Volgend op een gebrek aan maatschappelijk draagvlak en dankzij nieuwe inzichten hebben verschillende landen al een einde gemaakt aan het houden van zeezoogdieren in gevangenschap. Ook ex-Vlaams minister voor Dierenwelzijn, Ben Weyts, zei dat hij op termijn geen dolfijnen in gevangenschap meer wil. Volgens hem zou er een uitdoofscenario moeten komen waarbij er geen nieuwe dieren meer gekweekt mogen worden en er geen vergunningen meer worden gegeven. Vlaanderen zou hiermee niet de eerste zijn. In Wallonië werd vorig jaar een verbod op het houden van walvisachtigen ingesteld. Ook Kroatië, India, Costa Rica en Chili verbieden het houden van dolfijnen in gevangenschap.

Ik vraag u als bedrijf onderdeel te worden van deze positieve beweging. HLN Shop kan net als diverse andere bedrijven stelling nemen. Ik vraag u geen samenwerking meer met het dolfinarium van Boudewijn Seapark aan te gaan en geen acties voor bezoeken aan het dolfinarium meer te plaatsen of promoten.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

[JOUW NAAM]

[1] http://www.humanesociety.org/assets/pdfs/marine_mammals/case_against_marine_captivity.pdf

[2] http://marineconnection.org/wp-content/uploads/2016/07/Scientists_statement_on_captive_cetaceans_08Feb16.pdf

 

Je kunt HLN ook steeds aanspreken via Twitter:

 

Meer doen?

Je kunt onze petitie voor de sluiting van het dolfinarium tekenen of meedoen aan onze acties tegen het dolfinarium, elke laatste zondag van de maand.

Eenmalige donatie


Doe een (eenmalige) donatie en steun daarmee het werk van Bite Back. Wil je ons blijvend steunen, kan dat ook door vaste donateur of lid te worden.