Dierenrechtenactivist Stijn Bruers schrijft nieuw boek 'Het Dierendebacle'

15-10-2010

Zopas is het boek Het Dierendebacle van Stijn Bruers verschenen. Het boek is in verscheidene opzichten uniek. Dit is het enige Nederlandstalige boek dat een helder overzicht biedt van de recentste wetenschappelijke bevindingen over de problemen van de veeteelt voor het milieu en de menselijke gezondheid. Aan de hand van ethische dilemma’s en vaak gehoorde drogredenen biedt het boek een grondige argumentatie voor dierenrechten en veganisme. Misschien wel het meest intrigerende hoofdstuk van het boek gaat over de psychologie achter onze consumptie van vlees. Ook hier passeert de recente wetenschappelijke literatuur de revue. Met stellingen zoals: “Het vlees op ons bord is een uithangbord van sociale status” of “Als mensen het weten en het eten, botst dat met hun geweten”, biedt het boek inzichten in psychologische mechanismen en onze dubbelzinnige houding tegenover de dieren.

Uit het voorwoord van Prof. Dr. Johan Braeckman (UGent): “De auteur werkt met bewonderenswaardig volgehouden logica de centrale argumenten van de dierenrechtenethiek uit. Hij doet integere en ernstige pogingen om zichzelf onderuit te halen, door op zoek te gaan naar de bezwaren en tegenargumenten die men tegen zijn logica kan inbrengen. Telkens opnieuw is de uitkomst van zijn intellectuele oefening dat die bezwaren en tegenargumenten te licht wegen. Hij nodigt de lezer uit om zijn boek te bekritiseren, om op zoek te gaan naar de zwakke schakels in de redeneringen, om zijn argumentatie met é én welgemikte intellectuele ippon te vloeren… De kans dat iemand daarin zal slagen, tenminste voor wat betreft de kernargumentatie, acht ik vrij klein, in acht genomen de enorme grondigheid waarmee de auteur is tewerk gegaan. […]
Onafgezien van de kracht waarmee Stijn Bruers zijn argumenten ontwikkelt, laat hij de lezer ook nadenken over diverse culturele en maatschappelijke aspecten van onze verhouding tegenover dieren.[…]
Stijn Bruers, auteur, activist en doctor in de natuurwetenschappen, schreef een boek over een buitengewoon belangrijk, maar tegelijkertijd sterk veronachtzaamd ethisch probleem van onze tijd. Het verdient een breed lezerspubliek.”

Meer info: http://stijnbruers.wordpress.com/2010/08/05/nieuw-boek-het-dierendebacle/
Auteur: Stijn Bruers
Uitgeverij: Free Musketeers
ISBN: 978-90-484-1444-4
Prijs: € 24,95
Aantal pagina’s: 332

Je kan het boek ook bestellen via Bite Back door 25 euro (inclusief portkosten) over te maken naar ons rekeningnummer 001-4080647-30 met als mededeling ‘Boek Het Dierendebacle’. OPGELET: Enkel bestellingen vanuit België.

Stijn Bruers zal op verschillende plaatsen zijn boek komen voorstellen. De volgende data liggen al vast: