Dierendagactie met Human Counter in Utrecht

09-10-2018

Een brokje of een knuffeltje extra: zo gaat het voor veel huisdieren tijdens Wereld Dierendag. Helaas staat dit haaks op de kille werkelijkheid van hoe wij in onze samenleving omgaan met dieren. Ook op dierendag worden namelijk minstens anderhalf miljoen dieren gedood in Nederland.

Daarom hielden we met Bite Back een dierendagactie met human counter in Utrecht, om aandacht te vragen voor het lot van deze vergeten dieren. We brachten de enorme aantallen dieren die gedood worden per minuut, uur, dag en jaar visueel in beeld. We informeerden de voorbijgangers over wat ze zelf kunnen doen om deze aantallen te verkleinen, door bijvoorbeeld te kiezen voor een veganistische leefwijze.

Volgens cijfers van het CBS sterven er jaarlijks bijna 650 miljoen dieren in Nederland voor de consumptie van vlees, zuivel en eieren. Dat zijn per seconde 20 levende, voelende wezens die nodeloos gedood worden. Vissen zijn hier nog niet bij inbegrepen. De visserijvloot in Nederland zou naar schatting tot wel 4 miljard vissen per jaar vangen. Enorme aantallen levens gaan verloren voor een kort moment van smaak…

Het gaat zelfs niet enkel om de gevolgen voor de dieren zelf. Ook de impact van de productie en consumptie van dierlijke producten op het milieu en de volksgezondheid is groot. Er is een grote noodzaak tot verandering. Gelukkig merken we dat er een veranderende mindset is, zowel bij bedrijven als bij het publiek. Steeds meer bedrijven gaan plantaardige producten produceren in plaats van dierlijke. Ook op straat staan steeds meer mensen open voor informatie over veganisme en zijn ze bereid hun gedrag aan te passen.